h

Bestrijding Vandalisme en Overlast

20 april 2015

Bestrijding Vandalisme en Overlast

Door de SP is in de vergadering van het Cluster Bestuur op 16 april 2015 voor de tweede keer het onderwerp vandalisme op de agenda gezet. De eerste keer in 2010 en nu dus voor de tweede keer. De SP weigert te accepteren dat we concluderen dat er aan de aanpak niets te verbeteren is. Koste wat het kost moet het vandalisme en de overlast afnemen. Dat zijn we aan de omwonenden van de wegen het centrum uit verplicht en daar wil de SP alles voor doen. Zie ook de bijgevoegde oplegnotitie onder dit bericht.

Het Integraal Veiligheidsplan is in een vorige vergadering door de raad aangenomen. Hierin worden alle maatregelen besproken die we van plan zijn te nemen in de komende jaren. Aangezien de cijfers van de criminaliteit en overlast lager worden (dus minder last en criminaliteit) is er sprake van enige vorm van tevredenheid. Maar de SP stelt hier wel de kanttekening bij dat in de nachten van de vrijdagen en de zaterdagen ondanks de enorme inzet van stadstoezicht en politie dit van een onacceptabel niveau is. Dus, op de agenda en praten erover.

Op onze inleiding (zie oplegnotitie) reageerden de burgemeester en enkele partijen zoals gevreesd. We doen ons best, we overleggen met alle belanghebbenden en (min of meer)  dat is het en meer kunnen we niet doen. Gelukkig waren er ook partijen die ons steunden en aangaven dat er naar meer mogelijkheden gezocht moest worden. De discussie dreigde ondanks onze pogingen te eindigen in “we kunnen niet beter”. Echte toezeggingen om een onderzoek te starten naar waar liggen de problemen, hoe groot zijn ze en hoe gaan we ze aanpakken, werden niet gedaan.

En, gelukkig kwam Groen Links (weer) met het lumineuze idee om er op een thema-avond over te brainstormen. Met de politie, stadstoezicht, de horeca, scholen, de ouders, de bezoekers en natuurlijk de aanwonenden aan de uitgangen van IJsselstein. Dit werd direct breed gesteund. Gelukkig!!! Onze poging om beweging te krijgen in de “ambtenarij” is dus niet vastgelopen. Een compliment voor Hans Lappee.

Aan ons de schone taak om straks de aanwonenden te interesseren voor deze avond. Hiervoor zullen we dus langs de deuren gaan. Hopelijk krijgen we hierbij steun van de coalitiepartijen, want hebben zij het college programma niet voor niets de naam gegeven “De lat hoog, de drempel laag”? Dus open die deuren van het stadhuis en gewapend met enquêteformulieren langs de deuren. Als we allemaal onze schouders eronder zetten, moet die thema-avond een succes kunnen worden.

Reactie toevoegen

U bent hier