h
9 mei 2017

Zijn wij, de Nederlanders, te lief?

Al jaren verbaas ik mij over de houding van “De Nederlander” t.o.v. van alle veranderingen in social-economisch opzicht. De zorg wordt voor veel Nederlanders te duur. De lonen stijgen niet of nauwelijks terwijl de winsten van de bedrijven sterk toenemen. De werkloosheid daalt heel langzaam terwijl het robotisme toeneemt. Oftewel nogal wat redenen om boos te zijn en de straat op te gaan. Zelfs de dag van de arbeid gaat aan Nederland voorbij.

Lees verder
9 mei 2017

Wordt Nederland een tweede Gataca?

Kent U de film Gataca? Neen, jammer want hij is zeker de moeite waard. In deze film wordt een maatschappij geschetst waarin een zeer zware tweedeling is tussen de mensen met het juiste DNA en de mensen met het “verkeerde”. Bij de geboorte wordt DNA afgenomen en wordt de categorie waarin het kind komt vastgesteld. Alleen de mensen met goede eigenschappen dankzij hun DNA krijgen alle privileges en leven in een hemel. De rest wordt afgedankt en leven in “een hel”.

Lees verder
21 maart 2017

Nieuwe SP wethouder in IJsselstein

De SP zal op de raadsvergadering van 6 april Chris Baerveldt voordragen als wethouder van IJsselstein. Hij wordt o.a. verantwoordelijk voor de WMO, wijkgericht werken, IJsselveld-Oost, verbouwing stadhuis, integratie en opvang statushouders. Een van de belangrijkste speerpunten zal zijn om de huishoudelijk hulp bij de thuiszorg weer op een normaal niveau te brengen. Een ander is de bestrijding van armoede voor kinderen.

Lees verder
6 maart 2017

De SP IJsselstein in de coalitie, een ZEGEN of een ZONDE?

 

Afgelopen donderdag (2 maart) is een belangrijke tussenstap voor de SP IJsselstein genomen naar het eindpunt op 23 maart 2018, de verkiezingen voor de gemeenteraad van IJsselstein. Doet de SP wel of niet mee? Dat zullen we de aankomende maanden moeten realiseren. En, gaat deelname aan de coalitie ons daarbij helpen of juist niet?

Lees verder
13 februari 2017

College overdondert weer de Gemeenteraad.

Op 11 november 2016, 9 uur voor aanvang van de begrotingsraad, ontvangen de gemeenteraadsleden een brief van het college waarin een tekort wordt gemeld van bijna 2 miljoen op de jaarrekening van UW Samenwerking, onze ambtelijke organisatie. De eerste overdondering.

Lees verder
26 januari 2017

Aftreden wethouder

SP IJsselstein betreurt het aftreden van wethouder dhr. H. Veldhuijsen.

Het dossier UW samenwerking kent alleen maar verliezers. Er is te laat ingegrepen om de problemen bij de kern aan te pakken waardoor de chaos op het eind zo groot was dat het alleen nog opgelost kan worden met grote bedragen geld.

Lees verder

SP IJsselstein geeft een feest!

Dinsdag 31 januari geeft de afdeling IJsselstein een feest! Voor alle SP leden en sympatisanten wordt er een leuke en informatieve avond georganiseerd in de zaal bij restaurant de Kloostertuin op de Benschopperstraat.

Lees verder
2 januari 2017

Een gelijke toename van het welzijn voor iedereen.

Onze Wens voor 2017

 Een gelijke toename van het welzijn voor iedereen.

 

In veel politieke beschouwingen wordt voor het succes van een land gekeken naar de toe-of afname van het BBP = Bruto Binnenlands Product. Dit zegt of de totale opbrengsten van alle activiteiten in een land is toe- of afgenomen. Indien deze is toegenomen is “de economie gestegen” en  wordt de loftrompet uitgestoken. Zeker in verkiezingstijd is dit belangrijk. Terecht?

Lees verder
21 november 2016

De EERSTE winst dankzij Trump

De gebeurtenissen deze week hebben een onmogelijk geacht gevolg, (ook) in Nederland wordt voor de eerste keer geluisterd naar  de ontevreden mensen uit de midden en lage inkomens. Door een misrekening van het Clinton kamp heeft Trump gewonnen en heeft de ontevreden mens   (de nieuwe mens, homo incontentus)een luisterend oor  gekregen. Voor de USA is het te laat. En voor Nederland en de rest van Europa?

Lees verder
4 november 2016

Het gemiddelde is de vijand van het individu.

De laatste jaren woedt er een discussie over de houdbaarheid van de pensioenen en de noodzaak om het stelsel te veranderen (zie ook VK van 31 oktober). Wat op dit moment geldt, is de levensverwachting van ons mensen.  Als deze toeneemt dan moet de AOW-gerechtigde leeftijd ook omhoog. Maar is dat wel een eerlijk uitgangspunt? Ik denk van niet.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP