h

Nieuws uit 2012

26 december 2012

Een kritisch eindejaar

Tijdens de laatste gemeenteraads-vergadering van het jaar heeft de SP de nadruk gelegd op de veronderstelde regierol van de gemeente. Na het kritische rapport van de rekenkamer over het Wijkgericht Werken wilde de SP het breder trekken: als de gemeente zijn regierol bij het wijkgericht werken niet heeft opgepakt, hoe zit het dan met de vele gemeenschappelijke regelingen? De SP heeft hier zorgen over. De bijdrage van ons gemeenteraadslid vindt u hier.

Lees verder
13 december 2012

Vragen over Stichting Voedseldepot

De afgelopen weken heeft de SP IJsselstein een onderzoek verricht naar de gang van zaken omtrent Stichting Voedseldepot. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft gemeenteraadslid Joop van Well - om het in het onderzoek gegeven beeld te toetsen - schriftelijk vragen gesteld aan wethouder Cremer. Zodra de wethouder de vragen heeft beantwoord zal de SP het volledige onderzoek vrijgeven. Wij willen benadrukken dat we blij zijn met de voortzetting van de Voedselbank. Wel vinden we dat evt. misstanden uit het verleden opgehelderd dienen te worden.

Lees verder
27 november 2012

Inzamelingsactie Kinderschoenen

De SP is landelijk een actie gestart tegen de groeiende armoede onder kinderen in Nederland: "Kinderen van de rekening". Deze kinderen krijgen de rekening van de crisis gepresenteerd. Wij vinden dat onacceptabel en willen dat veranderen. Wij steunen dan ook de landelijke actie om zoveel mogelijk kinderschoenen in te zamelen. Tot uiterlijk 1 december kunnen de schoentjes t.b.v. de SP IJsselsteinworden ingeleverd, tussen 15:00-18:00 uur bij Feiko Noorderhaven op de Sarajevostraat 12, 3404 VJ te IJsselstein. De lege kinderschoenen zullen op 4 december op het Binnenhof worden aangeboden aan het kabinet. Als symbool voor de kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Na afloop van deze actie krijgen de kinderschoenen een goede bestemming.

Lees verder
4 november 2012

Buurtonderzoek IJsselveld Oost | Cape Kennedy

Vrijdagavond 2 november heeft de SP een buurtonderzoek gedaan onder de bewoners van de Cape Kennedy flat in IJsselveld Oost. Het onderzoek stond in het kader van de aanstaande sloop van de flat en was een vervolg op het onderzoek in de flat aan het Omroepplein. De genoemde flats worden als eerste gesloopt tijdens de aanstaande herstructurering van IJsselveld Oost. Onder de bewoners spelen nog veel vragen, met name over nieuwe huisvesting, de verhuisvergoeding en de woonlasten. De SP zal schriftelijk vragen gaan stellen aan Provides over lacunes in de informatievoorziening en de bewoners hier nader over informeren.

Lees verder
20 oktober 2012

Buurtonderzoek IJsselveld Oost | Omroepplein

Vandaag, zaterdag 20 oktober, heeft de SP een buurtonderzoek verricht in de flats aan het Omroepplein in IJsselveld Oost. De bewoners gaven vrijwel allen aan niet graag te vertrekken en vinden het slopen van de flats onnodig: “Slopen is bezopen”. Over de communicatie van Provides met de bewoners waren de meningen verschillend. Er bleek voornamelijk nog onduidelijkheid te bestaan over de hoogte van de verhuisvergoeding en het zoeken naar nieuwe huisvesting.

Lees verder
15 oktober 2012

Buurtonderzoek IJsselveld Oost - zaterdag 20 oktober

Als alles volgens planning verloopt gaat Provides volgend jaar beginnen met de sloop en herbouw van de flats in IJsselveld Oost. Hierover is al heel veel gepraat. Maar, weten de bewoners wel wat hun rechten zijn? Wat verstaan zij en wat verstaat Provides onder “gelijkblijvende woonlasten”? De SP wil daar duidelijkheid over en zal op zaterdag 20 oktober tussen 10:00 en 12:00 een buurtonderzoek verrichten in IJsselveld Oost.

Lees verder

Pagina's

U bent hier