h

SP ondersteunt Jongerenraad

9 mei 2006

SP ondersteunt Jongerenraad

Op maandag 1 mei jl. was er voor de tweede keer een bijeenkomst om in de gemeente IJsselstein een jongerenraad op te zetten. Dit initiatief van Tiemen van der Worp van de VVD werd op 22 maart voor de eerste keer bijgewoond door Robert Pape (CU) en Linda Hogema (SP). Toen werd er een beginvorm gegeven aan de jongerenraad. Waar hier de opkomst nog tot twijfel leidde was dat op 1 mei niet het geval. De enige twee niet aanwezige partijen waren hier het CDA en D66.

Buiten de politieke partijen waren er ook jongeren uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering. Tiemen en Robert hadden beide studenten meegenomen en de SP werd bijgestaan door Jouri Eijzenbach, die al vijf jaar actief is in de jongerenraad van Nieuwegein, joNg, en hierdoor een flinke dosis kennis en ervaring meebracht.

Na een voorstelronde werd door Tiemen een inleidend verhaal gehouden over de beweegredenen voor het opzetten van een jongerenraad. Hierbij was goed te merken dat niet alleen bij Tiemen, maar bij iedereen de verbazing en irritatie over de lage (51%) verkiezingsopkomst heerste. Hieruit is op te merken dat er weinig vertrouwen is in de lokale politiek. De grote desinteresse welke niet alleen heerst onder de jongeren, maar ook de ouderen is ook een grote drijfveer.

Hierna nam Jouri het woord en vertelde over het wel en wee van de jongerenraad in Nieuwegein. Wat tijdens zijn voordracht opviel was dat er weinig medewerking is van de raad aldaar. Adviezen worden bijvoorbeeld veel te laat beantwoord, om een punt te noemen. De positieve punten waren de interactie welke er met scholen plaats vindt om jongeren te betrekken in de politiek door ze mee te laten lopen met een politieke partij.

Terwijl er tijdens Jouri's voordracht aandachtig werd geluisterd en werd geïnventariseerd wat er in IJsselstein allemaal mogelijk is werden er na de tijd veel vragen gesteld. Ook werd er lekker met elkaar gediscussieerd over de mogelijkheden.

Bij de volgende vergadering die op 7 juni plaats zal vinden, zullen de partijen elk jongeren uitnodigen om mee te praten over wat er werkelijk leeft onder de jongeren. Ook zal er gekeken worden hoe de jongeren over de opzet van een jongerenraad denken. Voor deze vergadering zal er weer contact opgenomen worden met de CDA en D66 om toch na te denken over het nut van een jongerenraad en hieraan deel te nemen.

Word vervolgd.........

Erwin Goossen

U bent hier