h

SP start onderzoek: hoe gaat de gemeente IJsselstein om met aanvragen van ouderen?

6 augustus 2004

SP start onderzoek: hoe gaat de gemeente IJsselstein om met aanvragen van ouderen?

Het is bekend dat ouderen gedupeerd worden door het kabinetsbeleid. De bezuinigingen treffen ook hen en de gemeenten moeten die maatregelen uitvoeren. Over de wijze waarop dat in IJsselstein gebeurt, bereiken ons al maanden klachten van ouderen. Een overzicht:

* Zo zijn er nogal wat klachten over de wijze waarop zij door de gemeente worden behandeld, bijvoorbeeld. Die hebben vaak betrekking op de tijdrovende en geldverslindende bureaucratie bij het aanvragen van voorzieningen. Mensen moeten veel verschillende formulieren invullen. Daarbij moeten zij steeds weer originele stukken opleveren, omdat de verschillende databestanden met hun gegevens niet gekoppeld zijn. Soms raken die originelen zoek. Het feit dat die bestanden niet gekoppeld zijn kan tot vervelende toestanden leiden. Wij kennen een voorbeeld van een mevrouw, die een gemeentelijke aanslag kreeg voor een tweepersoons huishouden, terwijl haar man al bijna een jaar overleden was.

* Onduidelijke en lange procedures zijn mensen een doorn in het oog, zoals die mevrouw die 5 maanden moest wachten op een speciale bril waar ze dan ook echt mee kon lezen…. Mensen raken hierdoor ontmoedigd en geven aan af te zien van het aanvragen van voorzieningen en middelen waar zij volgens de wet recht op hebben. Ouderen hebben het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd, mede omdat ambtenaren onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe wet- en regelgeving.

* Daarnaast lijkt er geen duidelijk ouderenbeleid te zijn dat mede gebaseerd is op die nieuwe regelgeving. Zonder een dergelijk beleid kunnen ambtenaren, die mensen aan het loket te woord moeten staan, onvoldoende worden geschoold en aangestuurd. Anders gezegd: zij kunnen daardoor hun werk minder goed doen.

* Een andere klacht gaat over de informatievoorziening door de gemeente. Die vindt hoofdzakelijk plaats via de Zenderstreeknieuws en blijkt bij ouderen vaak niet over te komen. Mensen snappen vaak niet wat hen overkomt, waar ze moeten zijn voor wat en wie verantwoordelijk is. Ook wanneer men bepaalde voorzieningen, bijzondere bijstand en kwijtschelding moet aanvragen, blijkt niet altijd duidelijk.

* Toezeggingen worden niet nagekomen, de inspraak lijkt een farce, kritiek wordt genegeerd, brieven blijven onbeantwoord en planningen om zaken door te voeren stagneren. De ouderenbonden en de seniorenraad maken geen vuist. De politiek laat dit onderwerp liggen, de wethouder zegt dat het allemaal wel goed komt en intussen blijft alles bij het oude. Kortom: er lijkt van alles aan de hand te zijn.

De vraag is natuurlijk: wat dan precies? Wat zijn de feiten? Waar laat men steken vallen en hoe kan dat worden verholpen? Tijd voor actie!

De SP is daarom deze maand een onderzoek gestart naar wat er nu feitelijk aan de hand is. Op dit moment vinden gesprekken plaats met diverse betrokkenen en wordt gericht informatie ingewonnen. U kunt daarbij helpen. Heeft u met deze zaak te maken en informatie of ervaringen die voor deze actie van belang zijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de SP in IJsselstein (030-6876425) of uw verhaal te mailen naar:
ouderenijsselstein@sp.nl
Wij houden u op de hoogte.

U bent hier