h

Nieuws uit 2004

22 december 2004

Huurexplosie op komst: laat van u horen!

Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft voorgesteld om de huurprijzen verder te liberaliseren op voorwaarde dat de woningbouwbedrijven en corporaties veel meer woningen gaan bouwen. Op dit moment wordt voor zo'n 5% van de huurwoningen de huurprijs door de markt bepaald. De minister wil dat dit percentage op 1 juli 2006 al 25% is.
De huizen met een WOZ-waarde van minimaal 115.000 euro (100.000 in goedkopere gebieden en 130.000 in duurdere gebieden) komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie over deze plannen is te vinden op de website van het ministerie.

Lees verder
7 september 2004

SP present op Gemeentedag IJsselstein

Op 18 september a.s. vindt de jaarlijkse gemeentedag in IJsselstein plaats. Voor het eerst staat de SP daar van 12.00 tot 16.00 uur met een eigen kraam.

Lees verder
7 augustus 2004

Hoezo bureaucratie....?

Het aanvragen van bijstand, kwijtschelding en eenmalige uitkering blijkt voor ouderen een hele klus. In onderstaand overzicht laten we dan nog buiten beschouwing wat ouderen allemaal moeten doen om aan speciale voorzieningen te komen, die bijvoorbeeld met ziekte of handicap te maken hebben: leesbril, rollator, scootmobiel e.d.

Lees verder
6 augustus 2004

SP start onderzoek: hoe gaat de gemeente IJsselstein om met aanvragen van ouderen?

Het is bekend dat ouderen gedupeerd worden door het kabinetsbeleid. De bezuinigingen treffen ook hen en de gemeenten moeten die maatregelen uitvoeren. Over de wijze waarop dat in IJsselstein gebeurt, bereiken ons al maanden klachten van ouderen. Een overzicht:

Lees verder
4 augustus 2004

SP vraagt colleges om invoering automatisch kwijtschelding gemeentebelastingen voor AOW'ers

Ouderen, die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Om allerlei redenen blijken veel ouderen dit in de praktrijk niet te doen.
Om dat voor die mensen gemakkelijker te maken vragen ouderenorganisaties en de SP gemeenten om zo snel mogelijk een automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in te voeren. Dit zou dan gaan om mensen die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen en dus geen pensioen hebben. De gegevens van deze ouderen zitten in de gemeentelijke bestanden èn in die van de Belastingdienst. Door deze bestanden aan elkaar te koppelen kan de kwijtschelding geautomatiseerd worden.

Lees verder
19 juni 2004

Leidt financiële tegenvaller tot nieuwe bezuinigingen in IJsselstein?

Deze maand verscheen de Voorjaarsnota 2004. Hieruit blijkt dat de gemeente IJsselstein € 750.000 extra moet bezuinigen. Deze tegenvaller is voornamelijk het gevolg van de bezuinigen van Balkenende II, die nu ook op gemeentelijk niveau voelbaar worden. De gemeente ontvangt nu immers minder geld uit het gemeentefonds.

Lees verder

Pagina's

U bent hier