h

Sociale huur: wanneer gaan de ogen van minister Blok open?

28 mei 2016

Sociale huur: wanneer gaan de ogen van minister Blok open?

Foto: SP / huurteduur.nl

Hoe is het mogelijk dat een intelligent mens, dat is een minister toch, weigert in te zien dat het Nederlandse systeem van sociale huurwoningen door zijn beleid onhoudbaar aan het worden is?

Al direct bij de invoering van de wet van de verhuurdersheffing, was het iedereen duidelijk dat het fout zou gaan. De huurders van de sociale huurwoningen zijn door zijn beleid de klos. En toch wil hij niet op zijn schreden terugkomen. En dat terwijl er heel veel aanwijzingen zijn dat het zo net verder kan.

Een paar jaar geleden heeft Blok de verhuurdersheffing ingesteld. Op die manier heeft hij per jaar extra inkomsten van 1,4 miljard euro. Daarvoor in de plaats gaf hij de corporaties de toestemming om de huren extra te verhogen met enkele procenten tot maximaal 6,5 % per jaar. Gerekend over 4 jaar is dat een totale extra huurverhoging van meer dan 26 %. Hierdoor komt de verhouding huurkosten/inkomen gemiddeld boven de 36 % te zitten. Voor mensen die in de problemen komen door ontslag of scheiding ligt deze verhouding nog véél hoger. Een mevrouw vertelde mij, dat als zij haar verplichtingen heeft betaald, nog 139 euro overhoudt. Door gezondheidsredenen moet zij haar huidige huis uit. Er zijn alleen maar huizen beschikbaar van boven de 700 euro. Dan houdt ze dus niets meer over. Onacceptabel.

Waarom bouwen de corporaties geen nieuwe woningen in de goedkope sector? Om te kunnen bouwen hebben die corporaties geld nodig. En dat hebben ze niet meer, want zij moeten miljoenen aan Blok geven. Indien een corporatie wil gaan bouwen, moet zij eerst een aantal huizen uit hun bezit gaan verkopen. Dus, de voorraad neemt af. En er is al een tekort. En als die corporatie dan gaat bouwen, bouwen ze voor de middeninkomens met hoge huren, boven de 700 euro. In de afgelopen jaren zijn er 200.000 goedkope huurwoningen uit de voorraad verdwenen. Onacceptabel.

Wat ook gebeurde is dat de corporaties de huren verhoogden met de gedacht dat de huurders de extra huurverhoging via de huurtoeslag terug konden krijgen. Daar heeft Blok nu een stokje voor gestoken door de aftoppingsgrens in te stellen, 587 euro. Deze heeft tot gevolg dat mensen met een te laag inkomen niet een huis mogen krijgen met een huur bóven die grens. Hierdoor zou er minder huurtoeslag uitbetaald hoeven te worden. Maar hierdoor zijn er nog minder huizen ter beschikking.

In het tv-programma Monitor zijn een aantal schrijnende gevallen getoond. Vooral de middeninkomens zijn het slachtoffer. Ze verdienen te weinig voor de vrije huursector, maar ook te weinig voor een koopwoning. Wat moeten ze doen? Ze mogen niet scheefwonen en worden gestraft door extra huurverhogingen, terwijl verhuizen ook niet mogelijk is. Ook mensen die buiten hun schuld (o.a. door ontslag) in de problemen zijn gekomen, komen aan het woord. Gaan wij als samenleving zo met elkaar om? Onacceptabel.

In het programma komen ook wetenschappers aan het woord die de vloer aanvegen met het beleid van minister Blok. Op grond van het feit dat de nieuwe wet met o.a. de aftoppingsgrens kortgeleden is ingevoerd, wil hij wachten tot 2018 en de cijfers bekend zijn. WAAROM? Het is toch al heel lang duidelijk dat het fout gaat? Mensen moeten hun huis uit terwijl er geen ander huis voor ze is. Gezinnen moeten gescheiden bij vrienden en kennissen wonen. Mensen moeten naar andere gemeenten verhuizen, weg uit hun sociale omgeving. Of blijven zitten en in de schulden komen. Waarom? Omdat hij als starre liberaal de sociale huursector de nek om wil draaien? Onacceptabel.

Het programma Monitor heeft een oproep gedaan aan iedereen om zijn/haar verhaal op de website van Monitor te schrijven. Met alle verhalen in de hand willen de programmamakers Den Haag gaan bestoken.

Dus, ga naar www.demonitor.nl en geef uw verhaal. Weet u nog meer mensen die in de problemen komen of dreigen te komen, laat hen dan ook hun verhaal doorgeven. Als we massaal in verzet komen, moet het toch lukken om die intelligente man van gedachten te doen veranderen? Kom in beweging.

IJsselstein, 25 mei 2016

Joop van Well, voorzitter afdeling SP IJsselstein

Reacties

Passend toewijzen zorgt voor de grootste huurstagnatie ooit omdat ouderen niet meer naar een zorgwoning kunnen verhuizen want die huren zijn vele malen duurder dan de voor hun geldende grens van 586.en dus blijven ze in hun eengezinswoning zitten waardoor andere woning zoekende in hun flat of appartement blijven wonen en zo gaat alles op slot. Mede door de huur harmonisatie komen de huren boven de aftoppingsgrens uit en kunnen hele groepen mensen niet meer reageren. Daarnaast kan een alleenstaande met grote portemonnee een huis huren met 3/4 slaapkamers en vtz wat die niet nodig heeft en een bijstandsmoeder met drie kinderen moet genoegen nemen met een (te)klein huis ivm kleine portemonnee das gewoon discriminatie!!!

Ook wij zitten in de klem in een te groot huurhuis . Waar een gezin toch heel blij mee zou zijn.
Willen naar een senioren appartement .maar zitten net ietje boven de inkomensnorm . Zijn 71 en 60 jaar en ik werk nog
We zouden zo.iezo als we alleen komen staan niet zon hoge huur kunnen betalen het zou ook al helpen als de service kosten bij de huur worden geteld .

Reactie toevoegen

U bent hier