h

De Zorg is voor Iedereen!

22 mei 2016

De Zorg is voor Iedereen!

Dit is de titel van het plan dat door de SP landelijk o.l.v. Renske Leijten is geschreven. Hiermee wil de SP bereiken dat de marktwerking in de zorg wordt gestopt. O.a. wil de SP dit doen door het basispakket in een Nationaal Zorgfonds te stoppen, afschaffing van de macht van verzekerings-maatschappijen en ook afschaffing van het eigen risico. Het CPB heeft uitgerekend dat dit plan betaalbaar is. Maar is het ook politiek haalbaar? Daar gaan we ons in heel het land hard voor maken!

Hoe? De actieve SP-leden uit IJsselstein gaan deze en volgende maand zoveel mogelijk de straat op om de IJsselsteiners achter onze plannen te krijgen. Ook gaan we ze uitnodigen voor een manifestatie op 24 juni in Utrecht. Daarnaast hebben we allerlei organisaties die iets met zorg te maken hebben een mailing gestuurd over onze plannen. Wij hopen dat deze organisaties bereid zijn hun belanghebbenden te informeren over het plan en de informatiebijeenkomst.

Waarom wil de SP dit? Ten eerste omdat door de marktwerking de zorg onbetaalbaar wordt. Misschien is die dat al. In het tv-programma RADAR Extra is duidelijk aangetoond dat de huidige situatie perverse prikkels geeft aan de bestuurders van ziekenhuizen en de aldaar werkende medici. Onnodig veel handelingen worden er verricht. En elke handeling kost geld. Geld dat door de verzekeringsmaatschappijen betaald wordt. Geld dat door de verzekerden dus betaald wordt. Er zijn specialisten die méér dan 500.000 euro per jaar krijgen (niet “verdienen” dus). Volgens deskundigen kunnen de kosten tussen de 30 en 50 % lager zijn. Als ik bedenk hoeveel geld die 30 tot 50 % van 94 miljard euro is, krijg ik het koud. Ik vind dit een grof schandaal. Alleen daarom al moeten we ons plan zien te verwezenlijken.

Een andere reden waarom wij dit willen, vinden we in de ongelijkheid tussen de hoger-opgeleiden en de lager-opgeleiden. De hoger-opgeleiden leven gemiddeld ongeveer 6,5 jaren langer. En het aantal gezonde levensjaren voor die hoger-opgeleiden is ook nog eens gemiddeld ongeveer 15 jaren groter. Dat is nogal wat. En door de stijging van de ziektekosten zijn er steeds meer lager-opgeleiden die de benodigde zorgkosten niet kunnen opbrengen. Tandartsbezoek wordt overgeslagen. Medicijnen worden niet meer opgehaald. En het ergste is dat die hoger-opgeleiden relatief minder betalen voor de zorg dan de lager-opgeleiden. Hoe ongelijk kun je het maken??? In een samenleving die dit accepteert, wil ik niet leven.

Uit allerlei onderzoeken (géén SP-onderzoeken) blijkt dat er helemaal geen sprake is van een open markt.Eerder kan gesproken worden van een kartel. Vier grote verzekeraars bezitten een marktaandeel van 89 %! Degrote farmaceutische bedrijven voeren samen met de ambtenaren van het ministerie een geheim overleg,Apollo-overleg genaamd, zonder enige vorm van transparantie. Wel is bekend dat die Big Pharma miljarden per jaar overhouden aan hun producten. De Europese Unie heeft aangetoond dat die Big Pharma een klein gedeelte van hun budget besteden aan het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Het zijn vooral de universiteiten die op zoek zijn naar nieuwe medicijnen en die worden uit de belastingen betaald. Veel meer van hun uitgaven gaat op aan reclame, 3,2 miljard euro méér. Meer dan 30% van hun omzet wordt aan de aandeelhouders en bonussen gespendeerd. Schande!

Als je alles optelt, kun je niet anders concluderen dat Nederland op dit moment véél te veel geld onnodig uitgeeft aan de zorg, dat de premies met het eigen risico die de mensen moeten opbrengen véél te hoog zijn en dat de kwaliteit van die zorg nog omhoog kan.

Kom 24 juni naar Utrecht en protesteer tegen de marktwerking en haar gevolgen!

IJsselstein, 14 mei 2016

Joop van Well

Afdelingsvoorzitter SP IJsselstein

Reactie toevoegen

U bent hier