h

Eerste echte bestuur gekozen

17 januari 2007

Eerste echte bestuur gekozen

jan
De avond van dinsdag 16 januari 2007 was een gedenkwaardige. In het IJSW-gebouw werd de algemene ledenvergadering van de SP IJsselstein gehouden. Het bijzondere van deze avond was het feit dat dit de eerste officiële ledenvergadering was van de SP IJsselstein als zelfstandige afdeling. Ook werd het eerste officiële bestuur van de afdeling gekozen.

Nadat voorzitter Jan Voorbij de vergadering geopend had, werd het woord gegeven aan Coen Jeukens, de organisatie-secretaris van de IJsselsteinse SP. Aan de hand van een prachtige Powerpoint-presentatie schetste Coen de geschiedenis van de afdeling. Natuurlijk had hij speciale aandacht voor de verrichtingen van het bestuur van het afgelopen half jaar.

Hierna was het moment aangebroken om het bestuur te kiezen. Verrassingen bleven uit: het bestuur ad interim werd unaniem gekozen tot officieel bestuur. Het zevenkoppige bestuur bestaat nog immer uit Jan Voorbij (voorzitter), Coen Jeukens (organisatie-secretaris), Paul Post (penninggmeester), Karina Faber, Erwin Goossen, Linda Hogema en Wesly Mooij (allen algemeen bestuurslid).
stemmen tellen

Martijn Stekelenburg, voorzitter van moederafdeling Nieuwegein, achtte na de verkiezing de tijd rijp om als scheidend voorzitter een afscheidswoordje tot de IJsselsteiners te richten. Hij roemde de inzet van de bestuursleden en dankte met name Jan Voorbij voor zijn aandeel in de vorming van zowel de Nieuwegeinse als de IJsselsteinse afdeling. Hij sprak de hoop uit dat er ook in de toekomst nog veelvuldig sprake zal zijn van samenwerking tussen de beide afdelingen. Als laatste had hij een bijzondere verrassing in petto: met zichtbaar plezier gaf Martijn te kennen dat de SP Nieuwegein als afscheidscadeau een heuse SP-kraam aan de IJsselsteiners zal schenken. Wij danken de afdeling Nieuwegein voor dit prachtige gebaar en beloven op deze plek om haar cadeau te eren door de kraam zo veel mogelijk te gebruiken.

Vervolgens was de bal weer aan Jan Voorbij. In sneltreinvaart legde hij een provisorisch jaarplan voor aan de aanwezige leden. De SP IJsselstein zal het komende jaar gebruiken om de afdeling verder uit te bouwen, maar ook om actie te ondernemen op allerlei gebieden van de samenleving. Met name de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning baarde hem zorgen. De belangrijkste conclusie was dat de SP in ieder geval goed vertegenwoordigd zal worden op straat.
luisteren naar jan

De laatste spreker van de avond was Linda Hogema. Linda is bestuurslid van de SP IJsselstein, maar staat tegelijkertijd op de vijfde plaats voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Zij was dan ook uitstekend in staat om het belang van de komende Provinciale Verkiezingen duidelijk te maken. Tal van zaken (bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw of van milieu) worden provinciaal geregeld. Bovendien wordt de Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten. Er bestaat dus alle reden toe om vooral te gaan stemmen op 7 maart en om als afdeling serieus campagne te gaan voeren.

Hiermee was het programma voor de avond afgerond. Jan Voorbij dankte alle leden die de moeite hadden genomen om de ALV te bezoeken (het waren er maar liefst om en nabij de twintig, iets waar het bestuur enorm blij mee is) en hoopte iedereen over een jaar opnieuw aan te treffen op de ALV van 2008.

U bent hier