h

Huurders kom in actie! Demonstreer mee op 8 april!

1 april 2006

Huurders kom in actie! Demonstreer mee op 8 april!

De SP steunt het initiatief “Houd huren betaalbaar” van de Woonbond, in samenwerking met tien andere maatschappelijke organisaties, en roept op tot deelname aan de demonstratie.
Ook de Huurdersvereniging IJsselstein roept u op om uw stem te laten horen. Het gaat om:

  Tegen de huurplannen van minister Dekker
  Tegen de extreme huurverhogingen
  Tegen de liberalisatie van ruim 600.000 huurwoningen
  Tegen de kortingen op de Huurtoeslag
  Vóór een inflatievolgend huurbeleid
  Vóór een betere huurprijsbescherming
  Vóór méér goedkope en betaalbare huurwoningen
  Vóór leefbare wijken en buurten, waar iedereen – arm en rijk – goed en betaalbaar kan wonen

Minister Dekker van VROM wil meer marktwerking in de huursector. Zij stelt voor een kwart van alle huurwoningen te liberaliseren, wat betekent dat de huur ervan wordt vrijgegeven. De huidige huurders van de ruim 600.000 woningen die geliberaliseerd worden, verliezen na 2009 alle wettelijke bescherming tegen extreme huurprijzen en huurverhogingen.

Meer marktwerking in de huursector betekent echter meer dan die huurliberalisatie. Ook huurders waarvan de woning niet wordt geliberaliseerd krijgen met hogere huurverhogingen te maken dan de afgelopen jaren, te beginnen op 1 juli 2006. En huurders met huurtoeslag worden niet ontzien, want ook zij betalen een hogere huurverhoging uit eigen zak. Bovendien wordt de komende jaren nog verder op de huurtoeslag gekort.

Al met al stijgen de huurlasten de komende jaren sterk. Huurders moeten een steeds groter deel van het inkomen aan de huur besteden en houden te weinig over om van te leven. Huren wordt onbetaalbaar. Aantrekkelijke wijken en buurten gaan op slot voor huurders met een bescheiden inkomen.

Wat gaan de huurplannen concreet voor u betekenen?

Op 1 juli 2006 kunt u meteen een huurverhoging van 3,2 procent verwachten. Komt uw woning in aanmerking voor liberalisatie, dan kan dat zelfs 3,7 procent zijn. De jaren daarna wordt de huurverhoging elk jaar nog hoger, tot wel 4 procent boven op de inflatie in 2009.

Ontvangt u huurtoeslag, dan krijgt u op 1 juli 2006 én een hogere korting van 1 17,05 per maand voor de kiezen én moet u ook een forse huurverhoging uit eigen zak betalen.

Woont u in een te liberaliseren huurwoning, dan kan de verhuurder vanaf 2010 elke huurverhoging vragen die hij wil, behalve bij zittende huurders. Voor nieuwe huurders kan de huur van de woning dan zelfs worden verdubbeld of verdrievoudigd.

Huurt u een woning met een hoge woz-waarde, dan bestaat het risico dat deze op 1 januari 2007 volledig wordt geliberaliseerd en dat u dan meteen alle wettelijke bescherming kwijt bent.

Liberalisatie betekent ook dat de huurcommissie niet meer kan worden ingeschakeld bij conflicten over de hoogte van de huurprijs of over de jaarlijkse huurverhoging. Niet voor geschillen over de afrekening van de servicekosten. En ook niet voor een huurverlagingsprocedure bij ernstige onderhoudsgebreken.

Het ergste is nog wel dat u zult moeten verhuizen als u de huur niet meer kunt betalen. Waar naartoe is de vraag, want tegen die tijd zijn er nauwelijks nog goedkope en betaalbare huurwoningen.

Maakt u zich ook grote zorgen over deze ontwikkeling?
Demonstreer dan mee op 8 april om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam!

Meer informatie

U bent hier