h

Huisartsen Zuidwest-Utrecht: met mobiel stemlokaal in actie tegen Zorgwet 2006

30 mei 2005

Huisartsen Zuidwest-Utrecht: met mobiel stemlokaal in actie tegen Zorgwet 2006

De huisartsen van Zuidwest Utrecht zijn zeer tevreden over het verloop van hun acties in de regio. Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep tot deelname aan de acties.Opvallend was het zeer grote aantal steunbetuigingen van de patiënten en daartegenover het zeer geringe aantal klachten. Op één dag kwamen bij het Provinciale patiënten platform over de 100 steunbetuigingen binnen.

De huisartsen zien daarin een hoopvolle kentering in de kennis over en de mening van de patiënten t.a.v. de nieuwe Zorgverzekeringswet en de nadelige gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg. De huisartsen zijn de patiënten en de overige zorgverleners dan ook zeer erkentelijk voor de steun en het begrip. Door de acties is het bewustwordingsproces over de onwenselijkheid van marktwerking in de zorg enorm toegenomen.

Om dit laatste nog meer te bevorderen wil de Huisartsenvereniging tijdens de dag van het Referendum over de Europese Grondwet met een mobiel stemlokaal een referendum houden onder de kiezers over het vertrouwen van de burgers in de nieuwe zorgverzekeringswet. De huisartsen hopen dat het niet nodig zal zijn om weer actie te moeten voeren en ze zijn zeer benieuwd naar de uitkomst van het overleg tussen de LHV en VWS.
Mocht het echter in de nabije toekomst nodig zijn om weer op te komen voor de belangen van de eerstelijns gezondheidszorg dan is de actiebereidheid in de regio bijzonder groot.

Namens de huisartsen van Zuidwest Utrecht,

P.J. van der Zijl Huisarts

Zie ook:
Manifestatie Zorg geen markt groot succes - 24 mei 2005
Huisartsen in actie - januari 2005
Zorg voor iedereen

U bent hier