h
15 december 2013

Behandeling rapport SP over misstanden WIL

Dinsdag 10 december is het SP rapport over de misstanden bij de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) besproken in de commissievergadering Samenleving. Het was de eerste keer dat ik als commissielid een onderwerp namens de SP IJsselstein  inbracht. Het rapport is opgesteld door de SP Nieuwegein in samenwerking met de SP IJsselstein en de SP Lopik. Vanaf het begin heb ik duidelijk willen maken dat we met ons rapport de WIL niet naar beneden willen halen of in een kwaad daglicht stellen. Iedereen is gebaat bij een sterke WIL organisatie. 
Lees verder
7 december 2013

De SP IJsselstein in de periode 2010-2013

Het is een goede zaak zo aan het eind van de periode van vier jaar eens te kijken hoe we het hebben gedaan? Hebben al onze inspanningen nut gehad? Zo ja, wat is er dan gedaan en wat waren de gevolgen?
Lees verder
5 december 2013

Onderzoek veiligheid Poortdijk en IJsselkade

Enkele weken geleden heeft de SP enquete-formulieren uitgedeeld en opgehaald aan de Poortdijk en IJsselkade. Hierin hebben wij u drie vragen gesteld over o.a. de overlast en veiligheid in  de nachtelijke uren van het weekeinde. De antwoorden zijn opgehaald en verwerkt in een verslag dat is besproken met de burgemeester.

Lees verder
3 december 2013

Meer koopkracht en banen

De manifestatie van de FNV voor meer koopkracht en echte banen bracht zaterdag in Utrecht ruim 9000 mensen op de been. Schoonmakers, zorgwerkers, vrachtwagenchauffeurs, horecamensen, leerkrachten, en tientallen andere beroepsgroepen waren aanwezig om het begin van de campagne in te luiden.Lees verder
1 december 2013

7 december: Geef voor de Voedselbank

In deze tijden zijn steeds meer mensen afhankelijk van de pakketten van de voedselbank.

Lees verder
29 november 2013

Lijst en verkiezingsprogramma goedgekeurd door leden SP IJsselstein

Op dinsdag 26 november vond een Algemene Ledenvergadering van de SP IJsselstein plaats. Tijdens deze vergadering is zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld. Op het verkiezingsprogramma kwamen nog enkele aanvullingen die verwerkt zullen worden alvorens het, begin december, wordt gepubliceerd op onze website: www.ijsselstein.sp.nl

Lees verder
29 november 2013

Bespreking SP Rapport over Werk en Inkomen Lekstroom in gemeenteraad Nieuwegein

Onlangs heeft de SP Nieuwegein een rapport gepubliceerd over Werk en Inkomen Lekstroom (de WIL). Dat rapport wordt op woensdag 4 december besproken in de gemeenteraad. Voor deze bijeenkomst zijn het bestuur, de directie en de cliëntenraad van de WIL uitgenodigd. Uiteraard is de Nieuwegeinse politiek ook aanwezig. De opzet van de avond is zo dat ook het publiek kan reageren. U bent dus van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen en er eventueel een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat het een goed idee is om de ervaringen uit het rapport zoveel mogelijk uit de monden van de mensen die het betreft te laten komen.

Lees verder
21 november 2013

26 nov: Algemene Leden-vergadering: presentatie verkiezingsprogramma en lijst

Hierbij nodigen we alle SP leden uit voor een algemene ledenvergadering op 26 november in de Ontmoetingskerk,  Andorrastraat 9 in IJsselstein. We starten om 20.00 uur en sluiten af om uiterlijk 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering willen we met u het Verkiezingsprogramma 2013-2017 bespreken en vaststellen. Daarnaast stellen we een lijst op van kandidaten voor de raad. Het bestuur komt met een voorstel.

Lees verder
17 november 2013

Verkiezingskoorts?

Wat is er aan de hand in IJsselstein? Zouden de aankomende verkiezingen en de door Maurice de Hond geproduceerde peilingen een verandering in de houding naar de SP veroorzaken? Ik ben benieuwd, maar het geeft mij nu al een goed gevoel. Of dit zo zal blijven is de nog maar vraag. We zullen het pas echt weten na 19 maart als alle stemmen zijn geteld. Op mijn bijdrage in een raadsvergadering is nog nooit zo positief gereageerd als afgelopen donderdag (14/11).

Lees verder

Pagina's

Foto: SP