h
24 mei 2013

Nieuw in de regio: de Werkgroep SP Lopik

Sinds kort is er binnen de Gemeente Lopik naast de traditionele partijen CDA, VVD, PvdA, SGP en de ChristenUnie ook een SP geluid te horen. En wel in de vorm van een nog in oprichting zijnde Werkgroep voor het opzetten van een SP afdeling binnen de Gemeente Lopik.

Lees verder
23 mei 2013

29 Mei: Thema-avond Wonen en Milieu

Huurverhogingen rijzen de pan uit en het milieu staat bij het huidige kabinet laag op de prioriteitenlijst. Tijdens de eerste Thema-avond Wonen en Milieu, in het kader van de cursus ‘Heel de Mens’ zal er gediscussieerd worden over de lokale kant van voornoemde thema’s. De avond vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, te IJsselstein op woensdag 29 mei van 20:00 tot 22:00. Alle SP leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen; ook als u niet aanwezig bent geweest bij de vorige thema-avonden.

Lees verder
19 mei 2013

Maak bezwaar tegen de huurverhoging

Deze oproep is bestemd voor de bewoners van sociale huurwoningen. Is bij u ook een brief van Provides op de mat gevallen over de aanstaande huurverhoging? Om woningcorporaties de mogelijkheid te geven om de opgelegde verhuurdersheffing te laten betalen door huurders is de Wet inkomensafhankelijke huurverhogingen halsoverkop door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd. Het gevolg is een enorme chaos in de uitvoering. De SP roept bewoners van sociale huurwoningen op om massaal bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Lees verder
23 april 2013

ParkeerfloP – hang ‘m op


Voor alle inwoners van IJsselstein die het parkeerbeleid in de huidige vorm niet zien zitten is er – door bewoners van de schil – een poster ontworpen. De poster staat woensdag 24 april paginagroot in de Zenderstreek. U kunt hier een A3 poster downloaden zodat u hem thuis kunt printen. U kunt de poster natuurlijk ook uit de Zenderstreek knippen. Plak de poster voor het raam en laat zien dat u het met dit parkeerbeleid niet eens bent.

Lees verder
21 april 2013

Geslaagde thema-avond: Een Zorgende Maatschappij


Woensdagavond 17 april vond de tweede thema-avond ‘Een Zorgende Maatschappij’ plaats. Tijdens deze avond was ook Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig. Renske meldde: “Ik kom graag langs bij lokale afdelingen om een vuurtje aan te steken”. Dat vuur wist ze ten volle over te brengen tijdens de inhoudelijke discussie. Ook enkele SP leden uit Nieuwegein en Lopik waren aanwezig.

Lees verder
11 april 2013

17 april: Renske Leijten bij thema-avond zorg


Op woensdag 17 april a.s. is de tweede thema-avond met als onderwerp: Een Zorgende Maatschappij. Tijdens deze avond zal ook Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig zijn. Alle SP leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze thema-avond die gehouden wordt vanaf 20:00 in de Ontmoetings-kerk, Andorrastraat 2 in IJsselstein. De thema-avonden zijn bedoelt om ideeën op te doen voor het gemeentelijke verkiezingsprogramma van 2013.

Lees verder
4 april 2013

Telefoonnummer SP Hulpdienst gewijzigd

De SP Hulpdienst heeft een nieuw telefoonnummer. Het oude telefoonnummer is hierdoor komen te vervallen. Het nieuwe telefoonnummer van de hulpdienst is 06−13902694. voor vragen en advies over: ontslag, uitkering, problemen met uw verhuurder, bezwaar tegen een gemeentelijke beschikking, regels en procedures, onrecht, de WMO. Bereikbaar iedere woensdag tussen 19:00 en 21:00. U hoeft geen SP lid te zijn om gebruik te maken van de hulpdienst.

Lees verder
24 maart 2013

Thema avond: een zorgende maatschappij - 26 maart

Op dinsdag 26 maart organiseert de SP een thema-avond voor de leden: de zorgende maatschappij. Op deze avond zullen verschillende facetten van de zorg aan bod komen. De SP organiseert dit jaar meerdere thema-avonden, die zijn geïnspireerd op de cursus Heel de Mens. Tijdens de discussie die wordt gevoerd worden SPeerpunten, standpunten en ideeën besproken voor in het gemeentelijke verkiezingsprogramma.

Lees verder
19 maart 2013

Toezeggingen wethouder n.a.v. vragen SP omtrent parkeerbeleid

In de commissievergadering van donderdag 14 maart kwam het nieuwe parkeerbeleid aan bod, geagendeerd op initiatief van de SP. De SP deed enkele voorstellen die de wethouder zal gaan realiseren, zo zegde hij toe. De wethouder gaf onder meer aan dat maatwerk mogelijk is voor mensen die (financieel of qua bezoekuren) in de problemen komen door het parkeerbeleid, mits zij dat kunnen onderbouwen. Ook gaf de wethouder aan dat de mantelzorgvergunning geen Euro 50,- zal bedragen maar dat hij de vergunningen tegen productiekosten van de vergunning zal gaan verstrekken, hetgeen zal resulteren in een aanzienlijke prijsdaling voor de mantelzorgvergunning. De SP is zeer content met de reactie van de wethouder.

Lees verder
16 maart 2013

NL Doet: SP knapt vlindertuin Mariënstein op

Zaterdag 16 februari hebben IJsselsteinse SPers de vlindertuin bij Mariënstein opgeknapt in het kader van NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Na een ochtend en middag hard, maar gezellig werken, is de vlindertuin weer lenteklaar gemaakt. De SP IJsselstein doet al meerdere jaren mee met NL Doet en het opknappen van de Vlindertuin is jaarlijks vaste prik voor de SPers.


Lees verder

Pagina's

Foto: SP