h
24 augustus 2013

Onderzoek naar vermeende misstanden WIL

Sinds enkele maanden is de WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) werkzaam. De WIL werkt in het sociale domein en behandelt alle zaken betreffende werk en uitkeringen voor de gemeenten Nieuwegein, Houten, Vianen, Lopik en IJsselstein. De SP ontving meerdere klachten en daarom zouden wij graag van u vernemen wat uw ervaring is met de WIL. Op de site van de SP Nieuwegein kunt u, anoniem, een enquête invullen.

Lees verder
21 augustus 2013

Pinautomaat Zenderpark wordt opgeheven - graag uw mening

Vanaf 12 december wordt de Rabobank pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark opgeheven. Dat betekent dat er geen 24-uurs pinautomaat in Zenderpark meer beschikbaar is. De SP wil graag van omwonenden weten hoe zij denken over het verdwijnen van de pinautomaat. Deze week zal de SP 600 folders verspreiden in de directe omgeving van de pinautomaat, met het verzoek enkele vragen hierover in te vullen en te retourneren. De SP zal n.a.v. de reacties bepalen welke verdere stappen er worden ondernomen. Op zaterdag 24 augustus zullen ook enkele SP’ers langs de deuren gaan met vragenlijsten, o.a. bij de Meridiaan.

Lees verder
31 juli 2013

De politiek en de generatiekloof

Dit is de tweede maandelijkse column van de SP werkgroep Lopik

Zojuist las ik een artikel op internet met daarin de resultaten van alweer een nieuwe peiling van het Bureau Ipsos, 'De Politieke Barometer'. Opvallend in deze peiling is de grote zetelstijging van de 50Plus Partij. Deze zouden van 2 zetels naar maar liefst 10 zetels gaan. Dat zijn er nog altijd 5 minder dan de SP maar toch. Opvallend is dus wel dat de traditionele PvdA stemmer nu toch lijkt te kiezen voor een partij als 50Plus. Want ja, de pensioenen, de verpleeghuizen en de zorg...

Lees verder
15 juli 2013

Onderzoek naar verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Tijdens de laatste gemeentevergadering voor het zomerreces werd ook de jaarrekening van 2012 besproken. De SP gebruikte deze gelegenheid o.a. om te pleiten voor een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, om deze energieneutraal te maken. De gemeenten Oss, Nijmegen en Zutphen zijn hier eerder, ieder op hun eigen wijze, in geslaagd. Momenteel is er een vastgoedorganisatie in oprichting bestaande uit verschillende gemeenten waar ook IJsselstein aan deelneemt. De wethouder zegde toe in de toekomst een onderzoek door deze organisatie uit te laten voeren.

Lees verder
11 juli 2013

18 Juli - Fulco Theater - Bijeenkomst over Parkeerbeleid

Op donderdag 18 juli is er vanaf 19:00 in het Fulco Theater een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over het parkeerbeleid van IJsselstein. Wij roepen alle belanghebbenden op om deze avond naar het Fulco te komen zodat u uw mening kan geven over het parkeerbeleid. Bent u het eens met het beleid? Bent u tegen? Heeft u suggesties of ideeën? Kom 19 juli naar het Fulco Theater en laat uw stem horen!

Lees verder
27 juni 2013

Geslaagde thema-avond Wonen en Milieu

Woensdag 26 juni vond de tweede thema-avond Wonen en Milieu plaats, in aanwezigheid van Tweede Kamerlid Paulus Jansen. Na een algemene inleiding over wonen en milieu werd aan de hand van enkele stellingen en vragen de IJsselsteinse situatie besproken. De aanwezigen vonden de avond bijzonder inspirerend en leerzaam.

Lees verder
25 juni 2013

26 Juni: Thema-avond wonen en milieu

Op woensdagavond 26 juni is de tweede thema-avond over wonen en milieu. Tijdens deze avond zal ook SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen aanwezig zijn. De avond wordt gehouden in de Ontmoetingkerk, Andorrastraat 2 te IJsselstein van 20:00 tot 22:00. Alle SP leden zijn van harte uitgenodigd.

Lees verder
20 juni 2013

Economisch herstel door nog meer bezuinigen is een fabel

Vanaf heden zal op deze site maandelijks een column van de SP werkgroep Lopik worden geplaatst waarin leden van de werkgroep hun visie op lokale en landelijke onderwerpen kunnen bespreken. De eerste column – ‘Economisch herstel door nog meer bezuinigen is een fabel’ – kunt u hier lezen en/of downloaden. In de column worden zowel het keiharde bezuinigingsbeleid van dit kabinet als de bijkomende lokale problematiek besproken. In uw aandacht aanbevolen. Reageren kan via de mail.

Lees verder
4 juni 2013

Enquête parkeerbeleid

Deze week wordt onder bewoners en ondernemers van IJsselstein een enquête verspreid over het parkeerbeleid. De enquête is opgesteld en verspreid door bewoners van de Binnenstad / schil en sympathisanten. U kunt de enquête hier downloaden. De SP acht het van groot belang dat er een parkeerbeleid komt dat breed gedragen wordt door bewoners, bezoekers en ondernemers van de Binnenstad / schil van IJsselstein. Laat daarom uw mening horen en vul de enquête in.

Lees verder
31 mei 2013

8 juni: demonstratie Strijd voor Thuiszorg

Op 8 juni is er een landelijke demonstratie tegen bezuinigingen op de thuiszorg. De demonstratie vindt plaats in Amsterdam. De zorg wordt uitgekleed door de plannen van het huidige kabinet. Veel werknemers in de thuiszorg zullen hun baan verliezen. Daarom is het belangrijk dat wij 8 juni, de dag van het Tweede Kamerdebat over o.a. de thuiszorg, onze stem laten horen: Afblijven van de thuiszorg! Meer informatie (o.a. over busvervoer) is hier te vinden: www.strijdvoorthuiszorg.nl.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP