h
7 september 2007

ROOD op IJsselpop in actie voor Nederlandse popmuziek

ROOD in actie op IJsselpop

Lees verder
29 augustus 2007

Ledenvergadering over voorstellen voor het 15e congres

Op 24 november houdt de SP haar 15e partijcongres in Rotterdam. Dat congres heeft als titel "De fundamenten versterken" en zal met name gaan over de ideeën, de aanpak en de organisatie van de SP.
Onze partij groeit als kool en is de afgelopen 2 jaar buitengewoon succesvol geweest. In de krant is de laatste tijd veel te lezen over de SP, over de 12e Eerste kamer zetel en de hoofdredacteur van de Tribune. Juist nu is het extra belangrijk dat we hier goed en voldoende aandacht aan besteden. Daarom zetten we alles op alles om kwantiteit in kwaliteit om te zetten en verstandig om te gaan met groeistuipen. Op dat congres nemen we besluiten, waarmee we onze partij in staat stellen de uitdagingen van de komende jaren met succes aan te gaan.

Lees verder
24 augustus 2007

Democratie in de SP

Op 23 augustus organiseerden de SP-afdelingen van De Bilt en Amersfoort een discussieavond over democratie in de SP. De avond werd bezocht door ruim 60 leden van Utrechtse afdelingen. Aan de hand van stellingen werden geanimeerde discussies gevoerd, waarmee een voorschot werd genomen op de ledenvergaderingen en de regioconferentie, die in september en oktober gaan plaatsvinden en waar het volgende congres wordt voorbereid.

Lees verder
22 juli 2007

Veel belangstelling voor WMO-meldpunt

Zaterdag stond de SP IJsselstein op de Plaats met een heus WMO-loket om aandacht te vragen voor de problemen rond deze “Wet Maatschappelijke Onrust”.

Lees verder
19 juli 2007

21 juli: SP met WMO-loket op de Plaats

A.s. zaterdag staat de SP weer met haar kraam op de Plaats. Deze keer vragen we speciaal de aandacht voor ons WMO-meldpunt, dat al in maart van start ging. En we verzamelen ervaringen van mensen die met de WMO te maken hebben.

Lees verder
23 juni 2007

Menukaart opgepikt door landelijke SP

menukaartOp SPnet, de landelijke ledensite van de SP, is sinds korte tijd de menukaart van de SP IJsselstein te bewonderen. De menukaart is eigenlijk spelenderwijs ontstaan. Enerzijds werd er gezocht naar een manier om alle functies en taken binnen de afdeling dubbel bezet te hebben, anderzijds werd er al een tijdje gezocht naar manieren om nieuwe leden een overzicht te bieden wat je allemaal in de afdeling kunt doen.

Lees verder
19 juni 2007

Op de plaats voor Iraq

ikZaterdag 16 juni was alweer de derde zaterdag van de maand. Dat betekende dus: de SP op De Plaats. Deze keer stond de derde zaterdag weer in het teken van een onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak.

Lees verder
17 juni 2007

Geslaagde bewonerbijeenkomst Utrechtseweg

joopGisterenavond hebben we de bewonersbijeenkomst gehouden in een zaaltje van de Ontmoetingskerk. We hebben de resultaten van onze vragenlijst gepresenteerd. Ook hebben ook uitgelegd wat fijnstof precies is, wat de gevolgen van fijnstof zijn voor de gezondheid en op welke manier het percentage fijnstof aan de Utrechtseweg berkenend wordt door de gemeente.

Lees verder
6 juni 2007

Bewonersavond Utrechtseweg op 14 juni

UtrechtsewegVandaag zijn we weer op pad geweest. Deze keer om een uitnodiging bij de mensen door de bus te doen. We nodigen de bewoners aan de Utrechtseweg uit om deel te nemen aan een bewonersavond. Op deze avond willen we met de bewoners praten over de situatie aan de Utrechtseweg. de enquete over de fijnstof bespreken en uitstippelen welke acties er met en door de bewoners uitgevoerd kunnen gaan worden om de leefbaarheid daar te vergroten.

Lees verder
3 juni 2007

SP op de Parkdagen

Zaterdag stonden de SP Nieuwegein én IJsselstein gezamenlijk op de Nieuwegeinse Parkdagen. Samen willen we bekijken of het mogelijk is een Rood-groep op te starten. Rood is de jongerenorganisatie binnen de SP, en omdat de SP zo ontzettend aan het groeien is het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe en jonge mensen nodig.
Parkdagen

Lees verder

Pagina's

Foto: SP