h
2 juni 2007

GS gaan drinkwaterafsluitingen niet tegen

Provinciale Staten heeft een motie van de SP om afspraken te maken met drinkwaterbedrijf Vitens, de Vereniging van Waterbedrijven en de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet, verworpen. De afspraken moesten voorkomen dat mensen, die diep in de schulden zitten, afgesloten worden van water.

Lees verder
26 mei 2007

SP-statenfractie: Nieuwe coalitie kiest niet

Het nieuwe coalitieakkoord ontbreekt visie en de durf om moeilijke keuzes te maken. Het staat bol van mooie woorden, maar de echte problemen worden niet aangepakt. Fractievoorzitter Jonkers-Cornelisse: "Ik begrijp eerlijk gezegd niet waar de VVD, CDA en PvdA zo lang over hebben moeten praten, met dit akkoord kan iedereen tevreden zijn, omdat er niets in staat." De coalitie biedt geen oplossingen voor de versnippering van het landschap, de luchtkwaliteit of het openbaar vervoer. Dierenwelzijn en duurzame landbouw ontbreken zelfs helemaal.

Lees verder
21 mei 2007

SP-onderzoek naar luchtkwaliteit van start

Eerste Brief
Maandag 21 mei heeft de SP IJsselstein bij ruim 70 huizen aan de Utrechtseweg een enquête bezorgd. Middels deze enquête wil de SP nagaan wat de bewoners merken van vervuiling door (onder andere) fijnstof. Dit naar aanleiding van enkele klachten die de SP ontving van bewoners van de de Utrechtseweg over vervuiling in en rond hun huis.

Lees verder
10 mei 2007

11 mei: Handtekeningenactie voor onderzoek Irak wordt vervolgd!

Op vrijdagavond 11 mei verzamelt de SP weer handtekeningen voor een parlementair onderzoek naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Irak. Deze keer werken we met 3 ploegen bij de winkelcentra Achterveld, Clickhoeff en de supermarkt in IJsselveld-Oost. U treft ons daar aan tussen 19.00 en 20.00 uur.

Lees verder
29 april 2007

Op de Plaats voor Iraq

Zaterdag 28 april. Het is 28 graden. De SP spreekt het zon minnende publiek aan en verzamelt handtekeningen voor openheid over Irak. Binnen twee uur tijd staan er 107 handtekeningen op papier. Allemaal van mensen die niet blindelings de woorden van de Nederlandse regering voor zoete koek aannemen.Stand

Lees verder
22 april 2007

Nieuwe fractievoorzitter Statenfractie SP bekend

Na intern beraad heeft de fractie besloten dat Annelies Jonkers-Cornelisse, Ton Witteman zal opvolgen als fractievoorzitter. Pieter Wout Duquesnoy uit Zeist zal de vrijgevallen plek als Statenlid opvullen.

Lees verder
22 april 2007

WMO-rapport aangeboden aan wethouder Cremer

Op 18 april is het WMO–rapport aangeboden aan de wethouder Cremer van sociale zaken.
Dit rapport bevat de uitkomsten van een quickscan onder 58 SP-afdelingen en laat de eerste knelpunten zien waar men bij de uitvoering van de WMO tegenaan loopt. Op grond daarvan biedt het rapport aanbevelingen die de uitvoering van de wet positief kunnen beïnvloeden en de SP hoopt daar op deze manier in IJsselstein aan bij te dragen.

Lees verder
2 april 2007

SP in provincie Utrecht aan de kant gezet

Tot teleurstelling van de SP hebben CDA, PvdA en VVD zich vanmiddag uitgesproken voor voortzetting van de oude coalitie. Nog voordat er van enige onderhandelingen plaats kon zijn werden de winnaars van de verkiezingen, Christenunie en SP aan de kant gezet.

Lees verder
21 maart 2007

Linda Hogema geïnstalleerd in Staten

lindaDonderdag 15 maart was voor Linda Hogema een buitengewoon gedenkwaardige dag. Deze datum staat namelijk in de boeken als de dag waarop zij werd geïnstalleerd in de Provinciale Staten van Utrecht, samen met de vier overige SP’ers.

Lees verder
18 maart 2007

Rapport SP geeft zicht op eerste effecten van invoering WMO

Per 1 januari van dit jaar is de WMO van kracht geworden en zijn gemeenten verplicht deze wet uit te voeren. Ook in IJsselstein is men hiermee bezig. Hoewel de WMO gebaseerd is op enkele goede uitgangspunten (zoals efficiëntie en de "één loket gedachte"), is de Socialistische Partij bijzonder bezorgd over de effecten en de complexiteit daarvan, en de gevolgen van de marktwerking voor de kwaliteit van de dienstverlening. De SP vraagt zich verder af of het geld wel terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en of de WMO niet tot meer bureacratie en daarmee tot langere wachttijden leidt.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP