h
11 maart 2015

SP motie nieuwe jongerenvoorziening unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 maart werd een door de SP opgestelde motie (Zie bijlage onder dit bericht) met betrekking tot het creëren van nieuwe voorzieningen voor jongeren unaniem aangenomen door de raad. In de motie wordt gevraagd om het creëren van een nieuwe voorziening voor jongeren in IJsselstein. Momenteel is er slechts 1 jongerenontmoetingspunt in IJsselstein, veel te weinig voor een stad met meer dan 34.000 inwoners.

Lees verder
16 februari 2015

leegstand gemeentehuis kost €400.000 per jaar

Foto: denion.nl / denion.nl

In 2010 is het voorstel aangenomen waarin het college toestemming kreeg om uit te zoeken of het voordelig en/of beter voor IJsselstein zou zijn dat de uitvoering van allerlei overheidstaken niet meer door de gemeente gedaan kan worden. Het gevolg is dat 2/3 van alle in IJsselstein werkzame ambtenaren nu in een ander dienstverband werkzaam zijn in allerlei andere plaatsen, zoals Utrecht, Nieuwegein enzovoort.

Lees verder
15 februari 2015

Is money the root of all evil?

Oftewel,  hoe moeilijk is het om integer te zijn en te blijven?
In een eerder betoog heb ik al over integriteit geschreven. Nu er weer een politicus negatief in het nieuws is, voel ik mij toch genoodzaakt op deze vraag antwoord te geven.

Lees verder
5 februari 2015

AFTRAP CAMPAGNE MET EMILE ROEMER

Foto: Elton Wollenberg

Op zaterdag 7 februari trapt de SP haar campagne voor de Utrechtse Provinciale Staten feestelijk af, met Emile Roemer en lijsttrekker Ad Meijer. Dit zal gebeuren vanaf 14.30 uur in club Five in Amersfoort (Lavendelstraat 9). Deze happening is voor iedereen gratis toegankelijk.

Lees verder
13 januari 2015

Start Meldpunt Zorg

Foto: SP

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO, de Jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet. Dit betekent dat er voor mensen die zorg nodig hebben veel gaat veranderen. Er is in IJsselstein hard gewerkt om deze vanuit het Rijk opgelegde veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De SP heeft tijdens dit proces een uiterst kritische en oplettende houding aangenomen.

Lees verder
4 januari 2015

En de winnaar is...

Foto: hartvannederland.nl / www.hartvannederland.nl

De beste oliebollen van 2014 werden natuurlijk gemaakt door onze eigen bakkerij Brokking in de binnenstad van IJsselstein, zo bleek uit het jaarlijkse AD oliebollentest. Namens de SP IJsselstein hebben wij ze een bos bloemen aangeboden. Wij wensen Bakkerij Brokking hierbij ook veel succes met het prolongeren van de titel in 2015!

Lees verder
22 december 2014

Op naar een voedselbank IJsselstein

Foto: SP
Dat de SP IJsselstein iets met de voedselbank heeft, zal niemand verbazen. Ook in de raad heeft de SP zich in het verleden er hard voor gemaakt. De toenmalige wethouder had zich in de lopende problemen te weinig als wethouder gemanifesteerd. Daardoor is het zaakje geklapt en na een herstart volledig ingeklapt.
Lees verder
21 december 2014

SP motie unaniem aangenomen

Foto: SP

Op 18 december was de laatste raadsvergadering van het jaar 2014. In deze vergadering heeft de SP een motie ingediend om alleenstaande ouders te compenseren voor het inkomensverlies dat zij gaan lijden in 2015. Door een (landelijke) wijziging in de regels omtrent de inkomenstoeslag zou een alleenstaande ouder die in de bijstand zit en één kind thuis heeft wonen er maandelijks Euro 15,11 op achteruitgaan. Dankzij de SP motie, die mede werd ingediend door PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA, zullen deze ouders worden gecompenseerd in hun inkomen. Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen.

Lees verder
14 december 2014

Inzameling kerstpakketten voor Voedselbank

Op zaterdag 20 december, tussen 10:00 en 13:00 organiseert de SP IJsselstein een inzameling van (delen van) kerstpakketten en artikelen voor de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein bij twee supermarkten die hieraan hun medewerking verlenen: de PLUS in Zenderpark en de C1000 op Achterveld.

Lees verder

Huur te duur

Foto: Erwin Goossen
Veel berichten uit het hele land wijzen er op dat de huurprijzen de huurders over de schoenen lopen.Lees verder

Pagina's

Foto: SP