h

De mens = De maat

Programma 2014-2018

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP IJsselstein voor de periode maart 2014 - 2018. Dit programma heeft een andere opbouw dan die van de periode 2010-2014. Nu is gekozen voor een opbouw vanuit de gemeentelijke organisatie, die van de commissies Samenleving, Bestuur en Ruimte. De desbetreffende delen zijn geschreven door onze fractiespecialisten op die gebieden 

We zijn dan ook trots u dit programma te kunnen aanbieden. Het werken eraan heeft ons veel plezier en motivatie opgeleverd. Wij gaan er de komende periode graag tegenaan. De IJsselsteinse bevolking verdient dat.

Helaas zijn de scheidslijnen tussen de verschillende beleidsterreinen niet zo scherp. Het kan dus gebeuren dat een onderwerp in twee hoofdstukken voorkomt. Een voorbeeld is de schuldhulpverlening. Deze heeft raakvlakken in zowel de commissie bestuur (Gemeenschappelijke Regeling de WIL) als de commissie Samenleving. 

Zoals in elk verkiezingsprogramma bestaan ook onze wensen uit harde en minder harde punten. Daarom zijn in de samenvatting alleen maar onze harde punten opgenomen. 

Veel leesplezier.

Bestuur en fractie SP IJsselstein

U bent hier