h
4 augustus 2004

SP vraagt colleges om invoering automatisch kwijtschelding gemeentebelastingen voor AOW'ers

Ouderen, die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen, kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Om allerlei redenen blijken veel ouderen dit in de praktrijk niet te doen.
Om dat voor die mensen gemakkelijker te maken vragen ouderenorganisaties en de SP gemeenten om zo snel mogelijk een automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in te voeren. Dit zou dan gaan om mensen die alleen van een AOW-uitkering rond moeten komen en dus geen pensioen hebben. De gegevens van deze ouderen zitten in de gemeentelijke bestanden èn in die van de Belastingdienst. Door deze bestanden aan elkaar te koppelen kan de kwijtschelding geautomatiseerd worden.

Lees verder
19 juni 2004

Leidt financiële tegenvaller tot nieuwe bezuinigingen in IJsselstein?

Deze maand verscheen de Voorjaarsnota 2004. Hieruit blijkt dat de gemeente IJsselstein € 750.000 extra moet bezuinigen. Deze tegenvaller is voornamelijk het gevolg van de bezuinigen van Balkenende II, die nu ook op gemeentelijk niveau voelbaar worden. De gemeente ontvangt nu immers minder geld uit het gemeentefonds.

Lees verder
6 maart 2004

Debat in IJsselstein: Moskee, partner bij integratie?

De Gemeente IJsselstein heeft onlangs een nota over het integratiebeleid uitgebracht. Ali Zaanani, SP-er en lid van de Adviesraad Multicultureel IJsselstein, volgde het debat en doet verslag:

Lees verder
26 februari 2004

SP-werkgroep IJsselstein maakt doorstart

Leden actief maken en hen de kans bieden hun kwaliteiten in te zetten: dat was een belangrijk besluit op het laatste SP congres in mei 2003. De enorme ledengroei, die ons inmiddels de VVD in grootte heeft doen overtreffen en de vierde partij van het land maakt, vraagt om vertaling in politieke actie èn resultaat. Daar werken we aan, ook in IJsselstein. Je betaalt als lid je contributie immers niet voor niets: daar wil je wat voor terug….

Lees verder
14 februari 2004

Raad akkoord met financiering verkeersmaatregelen Praagsingel

Op 12 februari l.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de financiering van snelheidsbeperkende maatregelen aan de Praagsingel in IJsselstein. Sinds augustus hebben bewoners bij B & W aangedrongen op het nemen van maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Een brandbrief met een lijst van handtekeningen van alle bewoners werd naar het college gestuurd. Met dit raadsbesluit krijgen die maatregelen binnenkort hun beslag. Eind mei zullen de werkzaamheden aan Het Bastion voltooid zijn en kan gestart worden met de aanleg van drempels en plateaus op het deel van de Praagsingel tussen de Edah en de spoorwegovergang.

Lees verder
24 oktober 2003

Bewoners Praagsingel eisen èn krijgen duidelijkheid van B&W IJsselstein

Het probleem
Twee jaar geleden werden in Zenderpark in IJsselstein verschillende verkeersbelemmerende en - remmende voorzieningen aangelegd. Dat zou ook gebeuren op de Praagsingel tussen de spoorwegovergang en de Edah supermarkt. Tot verbazing van de bewoners werden de geplande voorzieningen daar niet uitgevoerd. Er zou geen geld voor beschikbaar zijn. En dat is natuurlijk vreemd: wat is er dan mee gebeurd? Men werkt toch met een jaarlijkse begroting?

Lees verder
10 oktober 2003

SP houdt Politiek Café

Het is gebeurd op 6 oktober en wel voor het eerst: in het politiek conservatieve en rechtse IJsselstein heeft de SP-afdeling haar eerste Politieke Café gehouden. We hadden geen idee hoe groot de opkomst zou zijn. Het werden uiteindelijk 16 mensen, waaronder gemeenteraadsleden van GroenLinks en de PvdA.

Lees verder
2 september 2003

SP nu ook actief in IJsselstein

Onze afdeling Nieuwegein/IJsselstein heeft het laatste jaar tientallen nieuwe leden mogen begroeten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want ook in Nieuwegein en IJsselstein is er werk aan de winkel. We willen graag de handjes laten wapperen, maar kunnen er nog wel een paar bij gebruiken!

Lees verder

Pagina's

Foto: SP