h
3 maart 2006

SP op verkiezingsmarkt IJsselstein

Op 3 maart hadden de meeste IJsselsteinse partijen een kraam betrokken op de vrijdagmarkt. Ook de SP kerngroep was aanwezig, al doet zij in 2006 nog niet mee met de raadsverkiezingen.

Lees verder
26 februari 2006

IJsselsteinse partijen: wat willen ze eigenlijk?

Op 7 maart kiest ook de IJsselsteinse bevolking een nieuwe raad. Omdat de IJsselsteinse partijen nauwelijks iets aan de verkiezingscampagne doen, wordt het voor de IJsselsteiners wel erg lastig om te bepalen op wie zij gaan stemmen. En dat is zorgelijk, want er staat veel op het spel.

Lees verder
25 februari 2006

Intussen: in IJsselstein....

De SP doet in IJsselstein nog niet mee aan de raadsverkiezingen. Want om mee te kunnen doen is een actieve, zelfstandige afdeling nodig. Anders gezegd: er moet draagvlak zijn onder de leden en we moeten in staat zijn acties te ontwikkelen, die verbeteringen voor de IJsselsteinse burgers opleveren. De SP is immers geen praatclub, die om de 4 jaar wakker wordt om stemmen te winnen.

Lees verder
20 december 2005

SP stelt dossier samen over Nedereindse Plas

In de loop van dit jaar zijn er plannen bekend geworden om de Nedereindse Plas weer geschikt te maken voor waterrecreatie. De SP in IJsselstein heeft in samenwerking met de SP-fractie in de Provinciale Staten een dossier aangelegd van artikelen, onderzoeksgegevens en opinies over deze kwestie.

Lees verder
6 oktober 2005

Actie Noodrem in IJsselstein

Deze week heeft ook de Eerste Kamer zijn fiat gegeven aan het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst. Daar zijn we niet blij mee en met ons vele anderen.

Lees verder
30 mei 2005

Huisartsen Zuidwest-Utrecht: met mobiel stemlokaal in actie tegen Zorgwet 2006

De huisartsen van Zuidwest Utrecht zijn zeer tevreden over het verloop van hun acties in de regio. Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep tot deelname aan de acties.Opvallend was het zeer grote aantal steunbetuigingen van de patiënten en daartegenover het zeer geringe aantal klachten. Op één dag kwamen bij het Provinciale patiënten platform over de 100 steunbetuigingen binnen.

Lees verder
22 december 2004

Huurexplosie op komst: laat van u horen!

Minister Dekker van Volkshuisvesting heeft voorgesteld om de huurprijzen verder te liberaliseren op voorwaarde dat de woningbouwbedrijven en corporaties veel meer woningen gaan bouwen. Op dit moment wordt voor zo'n 5% van de huurwoningen de huurprijs door de markt bepaald. De minister wil dat dit percentage op 1 juli 2006 al 25% is.
De huizen met een WOZ-waarde van minimaal 115.000 euro (100.000 in goedkopere gebieden en 130.000 in duurdere gebieden) komen hiervoor in aanmerking. Meer informatie over deze plannen is te vinden op de website van het ministerie.

Lees verder
7 september 2004

SP present op Gemeentedag IJsselstein

Op 18 september a.s. vindt de jaarlijkse gemeentedag in IJsselstein plaats. Voor het eerst staat de SP daar van 12.00 tot 16.00 uur met een eigen kraam.

Lees verder
7 augustus 2004

Hoezo bureaucratie....?

Het aanvragen van bijstand, kwijtschelding en eenmalige uitkering blijkt voor ouderen een hele klus. In onderstaand overzicht laten we dan nog buiten beschouwing wat ouderen allemaal moeten doen om aan speciale voorzieningen te komen, die bijvoorbeeld met ziekte of handicap te maken hebben: leesbril, rollator, scootmobiel e.d.

Lees verder
6 augustus 2004

SP start onderzoek: hoe gaat de gemeente IJsselstein om met aanvragen van ouderen?

Het is bekend dat ouderen gedupeerd worden door het kabinetsbeleid. De bezuinigingen treffen ook hen en de gemeenten moeten die maatregelen uitvoeren. Over de wijze waarop dat in IJsselstein gebeurt, bereiken ons al maanden klachten van ouderen. Een overzicht:

Lees verder

Pagina's

Foto: SP