h

SP met regio in actie tegen gaswinning in het Groene Hart

11 oktober 2017

SP met regio in actie tegen gaswinning in het Groene Hart

In het kader van de actie ‘Laat het Groene Hart niet barsten’ organiseert de SP op 28 oktober in Woerden, Bodegraven en Gouda een bustour samen met de lokale SP afdelingen. Tijdens deze bustour onder leiding van SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zullen de afdelingen Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn (waar Bodegraven onder valt) en sympathisanten drie wijken in trekken om de bevolking daar op de hoogte te stellen van de plannen van Vermilion Energy om gas te winnen binnen en rondom hun gemeente. Om de actie verder kracht bij te zetten zullen de wethouders van deze drie gemeenten en gedeputeerden van de provincies Zuid-Holland en Utrecht gevraagd worden om het manifest tegen gaswinning in het Groene Hart te tekenen. Op dit moment kunnen de plannen van Vermilion Energy namelijk nog een halt toe geroepen worden. Daarnaast wil de SP dat er een afbouwplan komt voor het gas en een energietransitie, die betaalbaar is voor elke portemonnee. Dit alles gebeurt in het bredere kader van de strijd tegen de gaswinning in Nederland.

 

Het alternatief
Al geruime tijd voert de SP actie tegen gaswinning overal in Nederland met als schrijnend voorbeeld Groningen. Beckerman is dan ook van mening dat dit in het bredere kader gezien moet worden: ‘Nu gaat het om een aantal kleine velden, maar het feit is gewoon dat we af moeten van gaswinning in heel Nederland. De SP hoopt dat de wethouders van deze plaatsen en de gedeputeerden van Utrecht en Zuid-Holland zich zullen aansluiten bij het verzet net zoals de Provinciale Staten van beide provincies. Samen staan we sterk tegen Vermilion.’ De SP is van mening dat de risico’s ten opzichte van het milieu en de leefomgeving niet opwegen tegen enig mogelijk gewin. De SP strijdt daarom voor het tegenhouden van elke vorm van nieuwe gaswinning, een afbouwplan voor de huidige gaswinning en een energietransitie die betaalbaar is voor iedereen en dus niet alleen de hoge inkomens zoals nu vaak het geval is.

 

Huidige situatie rondom gaswinning in het Groene Hart
Momenteel heeft het Canadees/Nederlands bedrijf Vermilion Energy onder andere in Woerden en vlakbij Bodegraven en Gouda plannen om hier gas te gaan winnen. Het gaat hier om betrekkelijk kleine velden, maar de effecten op de leefomgeving en het milieu kunnen op lokaal niveau groot zijn. Sandra Beckerman: ‘Zo erg als de situatie nu is in Groningen kan het gelukkig niet worden in het Groene Hart, maar het feit dat een bedrijf als Vermilion Energy gas wil gaan winnen in een natuurgebied zoals het Groene Hart moet gestopt worden. Het veld bij Woerden ligt daarnaast bijvoorbeeld onder de woonwijk Molenvliet en vormt dus een direct gevaar voor de leefomgeving als hier gewonnen gaat worden.’ Wanneer Vermilion Energy niet permanent stopt met haar activiteiten in het Groene Hart zal de SP doorgaan met hier actie te voeren omdat uitstel alleen, zoals het geval is in Woerden, niet genoeg is.

Reactie toevoegen

U bent hier