h

College overdondert weer de Gemeenteraad.

13 februari 2017

College overdondert weer de Gemeenteraad.

Op 11 november 2016, 9 uur voor aanvang van de begrotingsraad, ontvangen de gemeenteraadsleden een brief van het college waarin een tekort wordt gemeld van bijna 2 miljoen op de jaarrekening van UW Samenwerking, onze ambtelijke organisatie. De eerste overdondering.

Bij de uitleg bleek dat de verantwoordelijke wethouder hiervan eerder op de hoogte was maar dacht het binnen de begroting te kunnen oplossen. Dat dit niet ging bleek eind oktober en is het een zaak van het college geworden. Deze kon niet anders dan met de billen bloot gaan. Voor de SP was het duidelijk dat niet de wethouder alleen hier verantwoordelijk én aansprakelijk voor was. Ook de gemeentesecretaris was dit zeer aan te rekenen. Maar deze had inmiddels zijn ontslag ingediend en de functie van gemeentesecretaris van Ede aangenomen. De tweede overdondering.

In januari 2017 vóór de discussies in de raad heeft de VVD haar steun aan haar eigen wethouder opgezegd. Deze heeft toen zijn functie teruggegeven. Hierdoor hoopte de VVD natuurlijk de ergste storm uit de lucht te halen. Helaas. Immers de oppositie, zonder de CU, was van mening dat het hele college schuld had aan dit debacle. Daarom heeft de oppositie een motie van wantrouwen tegen het hele college ingediend. Deze heeft het niet gehaald omdat de coalitiepartijen de rest van het college bleef steunen. De derde overdondering.

Gisteren is bekend geworden dat de ramp nog véél groter is. De heer Van Delden heeft zonder medeweten van bestuur of directe medewerkers 1,5 miljoen méér uitgegeven aan personeelskosten om te redden wat er nog te redden was. Dit mislukte volledig en is pas nu (7 februari 2017) bekend geworden. De nog zittende wethouders konden niet anders doen dan hun functie terug te geven. De vierde overdondering.

Het ergste is dat de schuld bij de ambtenaren lijkt te liggen. Maar, dat is niet zo omdat de UW Samenwerking van begin af aan een kansloos project is geweest. Had de raad maar méér naar de SP moeten luisteren!!!!!

Ten eerste alleen al door de manier waarop deze samenwerking tot stand is gekomen. Eind 2010 neemt de raad een voorstel aan waarin mede opgenomen was dat de uitvoerende taken van de gemeente niet meer door ons gedaan zouden worden, maar in grote samenwerkingsverbanden geplaatst zouden worden, USP genaamd. De SP was de enige partij die daar vraagtekens bij heeft gezet, omdat inmiddels bekend was geworden dat dit soort “fusies” grote risico’s met zich mee brachten. Kansloos was de SP.

Bij dit soort processen is het raadzaam om een onderzoek te plegen naar de voordelen én de nadelen van deze samenvoegingen, business cases genaamd. Voor de samenvoeging van Montfoort en IJsselstein is zo’n business case niet gemaakt. Ook heeft de raad nauwelijks de kans gehad het geheel te overzien en werd slecht geïnformeerd en overdonderd door de voorstellen. Voorbeeld: Later bleek dat de leegstand van ons gemeentehuis een verliespost van enkele miljoenen heeft opgeleverd. Daar wist de raad niets van!!! IJsselstein is door het toenmalige college de UW Samenwerking in gerommeld!!!

Een ernstige bijkomstigheid was de nieuwe manier van werken. Niet alleen had niemand meer een vaste werkplek, maar niemand was meer een specialist maar een generalist. Het gevolg was dat er niet meer gesproken kon worden van afdelingen met een vaste bezetting, met vaste rollen. Vroeger wist iedereen precies wie wat deed en dat was nu voorbij. Iedereen kon op een klus gezet worden. Dat dit gevolgen had voor de kwaliteit is ons in de raad al veel langer bekend. Notities kwamen nooit op tijd. Processen verliepen veel trager dan gepland. Ook de inhoud viel vaak bar tegen. De laatste tijd zijn er zelfs notities terug gegeven met de opdracht; maak het maar opnieuw. Laatst verzuchtte ik in de raad nog met : “Als een leerling van mij zo’n product zou afleveren, had ik hem met een onvoldoende naar huis gestuurd of was hij gezakt”!

Ook was al eerder bekend dat er een groot gat zat tussen de werkvloer en het management. De pogingen om die gaten te dichten liepen op niets uit. Elk weldenkend mens zou dat logisch hebben gevonden, maar de top van IJsselstein niet. Ze bleef doorgaan op de weg die men was ingeslagen.

En het college modderde maar voort. Het zag niets en wist niets. Maar Van Delden moet het geweten hebben. Immers hij heeft heel wat personeel ingehuurd om de zaak te redden. De kosten hiervan belopen al zo’n 3 miljoen euro’s. Echter hij heeft niemand erover ingelicht. Ja nu wordt er over hem en zijn manier van werken en communiceren geklaagd. Achteraf durven ze wel. Laf. Maar het is niet anders.

Hoe moet dit nu verder? De nieuwe wethouders hebben niet meer dan een jaar om de puinhopen van Jeroen van Delden op te ruimen. Net nu we zouden gaan besluiten over allerlei mooie plannen voor 2017  in aanloop naar de verkiezingen van 2018. Er waren grootse plannen aangenomen en moesten nog voorzien worden van een financiering. Ook dat waren we van plan in november en december vorig jaar. Daar kunnen we weer opnieuw mee beginnen. Zeker nu er een nieuw college gaat komen.

Je zal zitting in het college van Ede hebben en hem net aangesteld hebben als gemeentesecretaris. Je moet er toch niet aan denken?

Joop van Well

Voorzitter afdeling SP IJsselstein.

Reacties

Graag een correctie op bovenstaande bewering dat de fractie van de VVD het vertrouwen in hun eigen wethouder heeft opgezegd. Dit is niet waar. Het is de wethouder zelf die verantwoordelijkheid heeft genomen voor dit dossier.
De VVD is hun wethouder veel dank verschuldigd voor de goede dingen die hij voor IJsselstein bereikt heeft. In de raad hebben wij hierover gezegd:
" Voorzitter, namens de fractie van de VVD wil ik graag even stil staan bij het besluit van onze wethouder Huib Veldhuisen om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Voorzitter, wij vinden dit een moedig besluit wat respect verdient. Huib heeft de afgelopen periode veel mooie dingen voor IJsselstein bereikt, waaronder de economische visie, de BIZ en de mobiliteitsagenda. En hij heeft vervolgens eindverantwoordelijkheid genomen voor een dossier, wat later deze avond op de agenda staat.
Wij kennen Huib als een zeer betrokken en bevlogen IJsselsteiner die het belang van zijn stad op meerdere fronten heeft gediend. Als VVD-er in hart en nieren, als raadslid, als stimulator van IJsselstein 700 jaar, en de laatste drie jaar als wethouder. Wij zijn Huib veel dank verschuldigd en dat willen wij graag even met u delen."

En je zal hier als onafhankelijk journalist maar over moeten schrijven....

Reactie toevoegen

U bent hier