h

Een gelijke toename van het welzijn voor iedereen.

2 januari 2017

Een gelijke toename van het welzijn voor iedereen.

Onze Wens voor 2017

 Een gelijke toename van het welzijn voor iedereen.

 

In veel politieke beschouwingen wordt voor het succes van een land gekeken naar de toe-of afname van het BBP = Bruto Binnenlands Product. Dit zegt of de totale opbrengsten van alle activiteiten in een land is toe- of afgenomen. Indien deze is toegenomen is “de economie gestegen” en  wordt de loftrompet uitgestoken. Zeker in verkiezingstijd is dit belangrijk. Terecht?

Het zal u niet verbazen dat ons antwoord NEE zal zijn. Waarom? Denk even aan de publicaties van de Franse econoom Pikety. Deze heeft onomstotelijk aangetoond dat de winsten van de afgelopen 20 à 30 jaar bij een klein gedeelte van de bevolking is terechtgekomen. Was dat vroeger de adel, nu zijn dat de eigenaren van de bedrijven. Hoe extreem dat is, verschilt per land. In landen als de USA en het verenigd Koninkrijk is het verschil tussen arm en rijk extreem geworden, terwijl het in landen als Zweden en Nederland het minst extreem is. Dat het dus slechter kan dan in Nederland is natuurlijk geen positief verschijnsel. Ook in Nederland is het verschil véél te groot.

Terwijl aan de ene kant het aantal miljonairs toeneemt, neemt aan de andere kant het aantal gezinnen in armoede (meer dan 500.000 inmiddels) toe. Het aantal gezinnen dat  van de voedselbank gebruik mag  maken, neemt nog steeds toe. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is ook hoog, meer dan 400.000 en groeit nog steeds. Hoe is dit uit te leggen als we dit uitzetten tegen de groei van het BBP? Volgens deze groei zou het in Nederland beter moeten gaan, toch?

Naar aanleiding van deze constateringen hebben wetenschappers (ook de RABO-bank!!!) eens gekeken naar het welzijn i.p.v. de welvaart. Hiervoor hebben ze een aantal zaken zoals werk, leefomstandigheden e.d. ook betrokken bij het BBP. En wat bleek? Een vrij grote groep heeft een afname van het welzijn ondervonden de afgelopen jaren, terwijl een andere groep er goed op vooruit is gegaan. Deze groep van wetenschappers hebben de politiek opgeroepen voortaan niet meer te werken met het BBP maar met de BWI, de Bruto Welzijn Index.

Het zal u niet verbazen dat veel mensen behorende tot  de groep “homo incontentus” juist behoren tot diegenen die te maken hebben gehad met een afname van hun welzijn de afgelopen decennia. Wij van de SP willen ons hard maken tegen  deze afname. Daar hebben we uiteraard de hulp van de kiezers voor nodig. En wij willen werk gaan maken van onze wens voor 2017 e.v.

EEN GELIJKE TOENAME VAN DE WELVAART VOOR IEDEREEN.

Een fijn 2017 voor u en de uwen.

Joop van Well

Voorzitter SP afdeling IJsselstein.

Reactie toevoegen

U bent hier