h

Armoedebeleid

20 maart 2016

Armoedebeleid

Betoog van SP fractievoorzitter Helga Boterman bij het agendapunt Armoedebeleid tijdens de raadsvergadering van 10 maart:

Wat armoede met mensen doet wordt altijd het best onder de aandacht gebracht door mensen aan het woord te laten die er midden in zitten. Mensen die elk dubbeltje moeten omdraaien en bij wie je de gezondheid met sprongen achteruit ziet gaan.  De verhalen van deze mensen aanhoren raakt je tot diep in je ziel. Het maakt dan niet uit welke politieke kleur je hebt er komt een soort van oerkracht in je los omdat je dit voor deze mensen wilt veranderen. 

Vroeger was ik fan van Kinderen voor Kinderen. Er was een liedje met de naam: Als ik de baas zou zijn van het Journaal. Hierin werd gezongen:

 

'Als ik de baas zou zijn van het journaal,

 Dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever.

 De hele wereld werd meteen een beetje liever

 Want ik negeerde alle narigheid totaal.'

 

Ik denk dat toen voor het eerst mijn oerkracht zich geopenbaard heeft. Want ik dacht gelijk: Waarom zou je alle narigheid negeren als we met elkaar er voor kunnen zorgen dat de narigheid voorgoed verleden tijd kan worden. Wij kunnen met elkaar de baas zijn van het journaal.

Dit gevoel overvalt me bij dit voorstel zoals het nu voor ons ligt. De visie van de SP fractie is dat er genoeg is voor iedereen. Armoede in Nederland en ook in IJsselstein zou zo overbodig moeten zijn. Als mensen om welke reden dan ook niet weten hoe ze zaken moeten aanpakken of waar ze moeten aankloppen dan moeten wij er voor zorgen dat de kaders scherper worden en dat ze het aangereikt krijgen.

Het is zo vaak geen onwil maar pure onmacht dat mensen geen aanspraak maken op voorzieningen waar ze gewoon recht op hebben. En hoe zit het met de 'eigen kracht eerst' slogan die zo vaak, ook hier in de raadszaal, geroepen wordt?!? Nou ik kan u vertellen voorzitter dat wanneer je geen gebruik maakt van een voorziening waardoor je het financieel wat breder krijgt terwijl je nu niet rond kunt komen elke maand dat dit niet komt omdat je eigen kracht op dat gebied zo krachtig is Nee dit komt omdat er op dit gebied het (tijdelijk) aan eigen kracht ontbreekt. Niemand laat geld liggen wetend dat je je kinderen zonder ontbijt naar school moet sturen. 

We zitten deze maand op de helft van onze raadsperiode. Laten we vanavond met elkaar afspreken dat we de aankomende twee jaar onze schouders eronder blijven zetten, dat we het op de politieke agenda houden. Laten we ervoor zorgen dat elke partij tijdens de verkiezingsstrijd over twee jaar kan zeggen tegen hun achterban  “ook wij hebben ons ingezet om de armoede in IJsselstein naar 0 te brengen. Ook wij vinden dit een belangrijk humaan onderwerp”.  Iedereen heeft recht op een fijn leven en een leven waarin je je kinderen met ontbijt op naar school kan sturen, je niet bang hoeft te zijn als er gebeld wordt dat er weer een deurwaarder voor de deur staat en een leven waarin je bij wordt 

gebracht dat je soms het een moet laten om iets anders te kunnen doen. Het moet niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan.

Laten we heel snel de nota minimabeleid uit Concept halen en als de bliksem aan de slag gaan ermee. Laten we de plannen nu concreet gaan maken en handen uit de mouwen steken. Want wij zijn met zijn allen de baas van het journaal en wij negeren narigheid niet, nee wij gaan er als het aan de SP ligt vol en met gestrekt been in.

---

Helga Boterman | Fractievoorzitter SP IJsselstein

Reactie toevoegen

U bent hier