h

Kinderen op weg naar een mooie toekomst

10 juli 2015

Kinderen op weg naar een mooie toekomst

Kinderen die in armoede leven hebben het zwaar. Wist u bijvoorbeeld dat er gemiddeld tien gezinnen per school in IJsselstein gebruik maken van de schuldhulpverlening. Er zijn kinderen die zonder ontbijt naar school komen omdat hun ouders het geld niet hebben om hierin te voorzien.

Inmiddels zijn er vele onderzoeken die uitwijzen dat er een verband is tussen het vroegtijdig verlaten van de school zonder diploma en het leven onder de armoedegrens. Zo heeft het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht dat het leven onder de armoedegrens de kans vergroot op het verlaten van de school zonder een startkwalificatie van minimaal mbo-niveau 2, zelfs wanneer de betreffende jongere goed mee kan komen op school.

De Kinderombudsman zegt in haar kinderrechtenmonitor dat het belangrijk is dat de kinderen in beeld zijn bij de gemeente. Zorg dat je over actuele data beschikt en dat je weet waar de schoen wringt bij deze groep kinderen.

Dit laatste heeft de SP IJsselstein omgezet in een voorstel en voorgelegd aan het college en raad. In eerste instantie ging het college niet akkoord met ons voorstel maar na wat tekstuele aanpassingen en flink wat gepraat over en weer besloot het college toch groen licht te geven en het voorstel over te nemen.

Wij van de SP willen dat de kinderen die onder de armoedegrens leven in IJsselstein in beeld zijn bij de gemeente en dat de kinderen in voldoende mate gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van onderwijs en voorzieningen. 

De gemeente zal dus onderzoek gaan doen naar welke kinderen onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden van onderwijs en voorzieningen en zal hier beleid op ontwikkelen.

Ons voorstel werd op vier stemmen na aangenomen door de gehele raad omdat iedereen inziet dat deze groep kinderen in beeld moet komen en blijven. 

Ik hoop van harte dat dit voorstel zijn vruchten af zal werpen en dat alle  kinderen in IJsselstein optimaal hun kennis kunnen ontwikkelen op weg naar een mooie toekomst.

Helga Boterman
Raadslid SP IJsselstein 

Reactie toevoegen

U bent hier