h

SP motie nieuwe jongerenvoorziening unaniem aangenomen

11 maart 2015

SP motie nieuwe jongerenvoorziening unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 5 maart werd een door de SP opgestelde motie (Zie bijlage onder dit bericht) met betrekking tot het creëren van nieuwe voorzieningen voor jongeren unaniem aangenomen door de raad. In de motie wordt gevraagd om het creëren van een nieuwe voorziening voor jongeren in IJsselstein. Momenteel is er slechts 1 jongerenontmoetingspunt in IJsselstein, veel te weinig voor een stad met meer dan 34.000 inwoners.

Al voor behandeling in de raad had de SP steun verworven van PvdA, GroenLinks, LDIJ, ChristenUnie en het CDA, die de motie mede indienden. Hierdoor was er een meerderheid in de gemeenteraad. Uiteindelijk werd de motie, na enkele kleine aanpassingen, unaniem aangenomen door de raad en overgenomen door het college.

De SP pleit in de motie voor een aantal zaken:

  • Een nieuwe voorziening voor jongeren (bijv. een jongerenontmoetingspunt) in IJsselstein, in samenspraak met jongeren, jongerenwerkers, politie en gemeente. Het college dient voor 1 oktober met een voorstel te komen ter realisatie hiervan.
  • Te onderzoeken hoeveel van deze voorzieningen in IJsselstein wenselijk zijn, op welke locatie(s) en in welke vorm.
  • Vast te leggen dat jongeren betrokken worden bij de plaatsbepaling van deze voorzieningen.
  • Beleid te ontwikkelen gericht op hangjongeren en hangplekken en de IJsselsteinse jongeren daarbij te betrekken.

De reden voor het indienen van de motie was het verwijderen van een pad en een trap bij de Kerspelbrug bij IJsseloever. Op deze locatie is er regelmatig sprake van overlast en vandalisme door jongeren. Overlast van jongeren zal je nooit uit kunnen bannen maar vandalisme mag niet getolereerd worden. Daarom konden wij instemmen met de genoemde maatregel. Wat de SP mist is visie op de omgang met hangjongeren en hangplekken.

In de afgelopen jaren zijn jongerenontmoetingspunten verwijderd zonder vervanging te creëren. Ook andere (niet officiële) hangplekken worden verwijderd, zoals binnenkort het houten huisje bij de Clinckhoeff.

De SP hoopt dat door het creëren van meer voorzieningen met en voor jongeren een daling van overlast/vandalisme gerealiseerd kan worden en een stap in de goede richting wordt gezet. Bovendien zijn deze plekken hard nodig gezien het magere aantal (1) jongerenontmoetingspunten in IJsselstein.

Het betoog staat net als de motie hieronder in de bijlagen.

Reactie toevoegen

U bent hier