h

SP motie unaniem aangenomen

21 december 2014

SP motie unaniem aangenomen

Foto: SP

Op 18 december was de laatste raadsvergadering van het jaar 2014. In deze vergadering heeft de SP een motie ingediend om alleenstaande ouders te compenseren voor het inkomensverlies dat zij gaan lijden in 2015. Door een (landelijke) wijziging in de regels omtrent de inkomenstoeslag zou een alleenstaande ouder die in de bijstand zit en één kind thuis heeft wonen er maandelijks Euro 15,11 op achteruitgaan. Dankzij de SP motie, die mede werd ingediend door PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA, zullen deze ouders worden gecompenseerd in hun inkomen. Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen.

Tijdens de bespreking van dit stuk werd ook afgesproken dat de werkgroep armoedebeleid alle regelingen op een rij gaat zetten om zo inzichtelijk te krijgen waar de schoen knelt en welke oplossingen er mogelijk zijn voor mensen die financieel hard zijn getroffen, door overmacht, door pech of door de crisis. Het is ontzettend belangrijk dat de gemeente deze mensen een steuntje in de rug geeft. 

De SP is verheugd dat alle partijen het belang van onze motie inzagen. Een overwinning voor IJsselstein en de IJsselsteiners!

Reactie toevoegen

U bent hier