h

Wijziging omvorming openbare ruimte

22 november 2014

Wijziging omvorming openbare ruimte

Tijdens de raadsvergadering van 18 november werd de omvorming van de openbare ruimte besproken. Het aangepaste plan, dat was opgesteld in samenwerking met het Groen Platform IJsselstein, riep bij ons vele vragen op. Naar aanleiding van deze vragen (en opmerkingen) zijn er verschillende aanpassingen gemaakt in het plan.

In de (voorbereidende) commissievergadering voorafgaand aan de raadsvergadering kreeg de SP enkele belangrijke toezeggingen van de wethouder:

  1. Bij het omvormen van speeltoestellen wordt onderzocht of goedkopere varianten mogelijk zijn. Indien het binnen de financiele kaders past worden natuurlijke speeltoestellen geplaatst (suggestie van GroenLinks, gesteund door de SP). De direct omwonenden worden betrokken bij de plannen.
  2. Onderzocht wordt of de zieke kastanjeboom die op de lijst van bijzondere bomen staat behandeld kan worden met de nieuwste methode die door de universiteit van Wageningen is ontwikkeld.
  3. In 2015 wordt een nieuw communicatietraject opgestart richting de inwoners over de mogelijkheden tot zelfbeheer.
  4. De plannen voor het verwijderen van bankjes worden besproken met vertegenwoordigers van ouderen en het jongerenwerk.
  5. Gezocht wordt naar kostenneutrale alternatieven voor het klepelen (klepelen is funest voor de biodiversiteit) van bermen en gras.
  6. Bij grote herstructureringsplannen zoals aan de Utrechtseweg en de Touwlaan zal de bomenstructuur in lijn met de leidraad richtlijnen bomen duurzaam op orde worden gebracht.

Dankzij deze toezeggingen kon de SP uiteindelijk zijn fiat geven aan de plannen van het college, dat zich coöperatief opstelde. Het blijft pijn doen dat er zo’n duizend bomen zullen worden gekapt en dat er veel heestervakken zullen worden vervangen door gras. Het is echter een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het aanvankelijke plan, waarbij 2000 bomen zouden worden gekapt. 

De boodschap van de SP in de raad was dan ook: blijf kritisch kijken naar wat behouden kan worden en red wat er gered kan worden! De SP houdt de vinger aan de pols.

Reactie toevoegen

U bent hier