h

Tot ziens betaalbare woningen, hallo villa’s!

9 november 2014

Tot ziens betaalbare woningen, hallo villa’s!

Op donderdag 6 november werden in de gemeenteraad van IJsselstein de algemene beschouwingen gehouden. Tijdens deze beschouwingen heeft de SP, gesteund door PvdA en GroenLinks, een motie ingediend om de bouw van 12 villa’s aan de Floridalaan te heroverwegen. De motie heeft het niet gehaald. Onbegrijpelijk aangezien er op dit moment totaal geen behoefte is aan villa’s in IJsselstein maar wel een grote behoefte aan sociale huur- en seniorenwoningen.

Debat - Tijdens het debat betwijfelde de VVD of er daadwerkelijk een tekort is aan betaalbare woningen in IJsselstein. Wie niet inziet dat 25% sociale woningbouw in IJsselstein veel te weinig is heeft oogkleppen op, of wellicht stond er een villa in de weg?

Nog vreemder wordt het als we bedenken dat in de woonvisie van IJsselstein staat vermeld dat het streefgetal voor sociale woningbouw 30% is! Wat we dus bij lange na niet halen. De VVD wist te melden dat het hier ‘slechts’ gaat om een streefgetal. “Schijnbaar is het streven van de VVD om te streven naar het niet halen van streefgetallen”, zo merkte SP fractievoorzitter Joop van Well op tijdens de tweede termijn van zijn vurige betoog. 

Geschiedenis - Aanvankelijk was de Floridalaan al bestemd voor sociale huurwoningen. Na veel gesteggel en protest van omwonenden die geen sociale huurwoningen in hun omgeving wilden (want wie weet welk ‘gespuis’ er komt te wonen, zo was de onderliggende gedachte van de omwonenden) werd door de raad besloten de Floridalaan te herbestemmen tot een locatie voor 12 villa’s. Belachelijk en de SP is hiertegen indertijd uiteraard in het verweer gekomen. Dat kon niet verhinderen dat een meerderheid van de raad in 2012 voor deze onzalige plannen stemde.

Motie - De SP wilde dit (in samenwerking met PvdA en GroenLinks) ongedaan maken door middels een motie te vragen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie (die waarschijnlijk in 2016, mogelijk eerder, gereed is) de bouw van de villa’s te heroverwegen. En daarbij te onderzoeken of er een andere vorm van woningbouw aan de Floridalaan gerealiseerd kan worden. Een vorm van woningbouw waar wel behoefte aan is in IJsselstein. Bovendien zijn er in IJsselstein bijna geen locaties meer waar betaalbare woningen kunnen worden gebouwd.

De motie werd mede ingediend namens de PvdA en GroenLinks en gesteund door de ChristenUnie. Helaas stemden de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA tegen, evenals de LDIJ. Betaalbare woningen staan niet hoog op de agenda bij deze partijen zo bleek. Een veel gehoord argument tegen onze motie was dat al toegezegd is aan omwonenden dat er villa’s komen. Het is voor deze partijen wel opportuun om sociale woningbouw te annuleren ondanks gedane toezeggingen maar zodra er villa’s moeten wijken geven ze niet thuis. 

Tot ziens betaalbare woningen.
Hallo villa’s!


Reacties

Helaas is er een alinea uit bovenstaande tekst gevallen. En dat betreft het gedeelte onder geschiedenis. Daar had namelijk moeten staan dat, in ruil voor de grond bij de Floridalaan, er een stuk grond voor sociale woningbouw is aangewezen bij de Zomerdijk. Naast het reeds gerealiseerde en opgeleverde gebouw aan de kant van de Touwlaan, worden er momenteel 38 sociale huurwoningen gerealiseerd aan de Zomerdijk-kant die binnenkort opgeleverd gaan worden. Dit draagt bij aan de sociale woningbouwbehoefte binnen IJsselstein.

Dat neemt niet weg, dat met zo'n laag percentage sociale huurwoningen en een tekort aan betaalbare seniorenwoningen, de grond aan de Floridalaan beter kan worden gebruikt voor woningen waar wel behoefte aan is in IJsselstein. En dat zijn in ieder geval geen villa's.

Reactie toevoegen

U bent hier