h

Petitie tegen huurverhogingen aangeboden

27 juni 2014

Petitie tegen huurverhogingen aangeboden

Op woensdag 18 juni heeft de SP, gesteund door PvdA en GroenLinks, de petitie tegen de huurverhogingen 2014 aangeboden aan Provides. De petitie werd in ontvangst genomen door Provides directeur Hennie van den Heiligenberg. Het totaal aantal handtekeningen bedroeg 687, verzameld in iets meer dan een maand tijd. De petitie is ook doorgestuurd aan minister Blok.

De drie partijen hebben gepleit voor een inflatievolgende huurverhoging voor 2014 en 2015. Provides erkent dat er problemen zijn met de betaalbaarheid van huurwoningen maar wilde aan dit advies geen gehoor geven. De huurverhogingen worden opgelegd vanuit het rijk en Provides wil daar niet van afwijken.

Provides moet inderdaad een forse verhuurdersheffing betalen aan de overheid. Zij kunnen er echter wel voor kiezen af te wijken van de norm.

De adviezen die de SP, PvdA en GroenLinks aan Provides heeft meegegeven zijn als volgt:

  • Huurverhoging 2014 terugdraaien naar 2,5%.
  • Een eventuele huurverhoging voor volgend jaar baseren op de inflatiecorrectie.
  • Er moet meer maatwerk komen. Niet iedere huurder heeft voldoende middelen om de verhoging op te brengen. Er moet meer gekeken worden naar de persoonlijke situatie van huurders en niet alleen naar de inkomsten volgens de Belastingdienst.
  • Er moet een verruiming komen van de bezwaarmogelijkheden. Huurders die aantoonbaar weinig financiële draagkracht hebben moeten worden ontzien. Er zou bijvoorbeeld een minimum van vrij besteedbaar inkomen kunnen worden vastgesteld voor verschillende gezinssituaties. Op of onder dat minimum: geen of een minimale huurverhoging. Dit kan in een simpel model uitgewerkt worden.
  • Senioren moeten worden ontzien bij de huurverhogingen. Voor hun is doorstroom lastig en vaak zelfs onmogelijk.

Momenteel wordt er in Den Haag gewerkt aan een nieuw huurbeleid (huursom benadering). Dit is beleid dat gunstiger uitpakt voor grote groepen huurders. Het is echter de vraag of dit beleid al vanaf 2015 kan worden ingevoerd.

De huurders van IJsselstein hebben een duidelijk signaal afgegeven. Provides en minister Blok, doe er wat mee!

De SP zal de situatie in IJsselstein blijven monitoren.
Heeft u vragen of wilt u met ons in contact treden? Klik hier.

Reacties

Ben het hier boven mee eens ,stop toch de huren stijgen maar ieder jaar ,er wordt naar het jaarsalaris gekeken ,Nee jullie moeten kijken wat iemand over houd in de maand.Gronische zieken deze gezinnen worden gepakt de tabletten ,de tegenmoetkoming afgeschaft gelijk de zorgtoeslag gekort en dadelijk de huurtoeslag en regerend Den Haag vult de zakken dit is niet eerlijk verdeeld ben geen voostander van de pvda en van de vvd.

DE huren blijven maar stijgen ,de zorgtoeslag en de huurtoeslag en het kindgebondenbughet afschaffen.Eens kijken of de Min Blok gaat luisteren en niet via de belastingsdienst.De mensen laten betalen voor de woningmarkt vlot te trekken.Nee dit kan niet goed gaan.De Gronische zieken en de oudere worden al gekort.Ministers in Den Haag moeten kijken wat de burgers over houden.
Ik ben tegen de huurverhoging van 2015 terug die huren naar 2,5 procent.

Reactie toevoegen

U bent hier