h

Superstaat Nee, Samenwerken Ja

13 mei 2014

Superstaat Nee, Samenwerken Ja

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie.

De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

De SP verzet zich tegen politici die van Europa één land met één regering willen maken. Wij accepteren niet dat Brussel onze economie kapot bezuinigt en ons dwingt onze sociale voorzieningen op de schop te nemen.

Samenwerken in Europa om tot wederzijds voordeel afspraken te maken over economische samenwerking en bijvoorbeeld de aanpak van vervuiling is prima. Maar we willen wel zelf de baas blijven over onze zorg, het onderwijs, de pensioenen en de sociale zekerheid.

Daarom zegt de SP: Superstaat nee, samenwerken ja. Wie in Nederland voor 100% sociaal kiest, stemt op 22 mei SP.

Reactie toevoegen

U bent hier