h

Parkeren gratis?

1 maart 2014

Parkeren gratis?

Twee dingen vielen vandaag samen. Onze inzet op het parkeerbeleid en de carnavals-optocht. Duidelijk was dat het parkeerbeleid van VVD, CDA en D66 in zeer “goede” aarde is gevallen bij de bedenkers van de thema’s van de optocht. Niet dus. Inmiddels zijn wij bij de SP tot de overtuiging gekomen dat het allemaal veel goedkoper kan. 
 
Wat is er aan de hand?
Vandaag is onze actie gestart om de inwoners van IJsselstein duidelijk te maken dat de SP de enige partij is geweest in de afgelopen vier jaren die zich in en buiten de raad verzet heeft tegen het parkeerbeleid van het college. Te hoge prijzen en een onvriendelijke bezoekersregeling. In een flyer die vandaag is uitgedeeld is een tijdpad opgenomen met wie wat heeft gestemd de afgelopen jaren. Duidelijk is dat alleen de SP in raad en daad zich heeft ingezet voor andere tarieven. 
 
Na consultatie van een financieel deskundige zijn we tot de conclusie gekomen dat het nog veel goedkoper kan. Misschien kan het wel voor niets!
 
Investeren in parkeergarage Eiteren
IJsselstein heeft een heel hoog eigen vermogen. Daar moeten we dit en het vorige college voor bedanken. Maar moeten we op ons vermogen gaan zitten? Neen, als we er wat van investeren in de parkeergarage op Eiteren kunnen we de kosten aanmerkelijk naar beneden krijgen. Dat hebben we in een motie al voorgesteld en is verworpen. 
 
Maar we houden vol. Als we ongeveer 4 miljoen investeren in de parkeergarage is een groot deel van de kosten gedekt. Daardoor kunnen we via een hypotheek de kosten voor aflossing en rente via onze begroting betalen. En hierdoor gaan de kosten voor de ondernemers, bezoekers en bewoners heel erg naar beneden. Indien we de rest van de aanzienlijk gereduceerde kosten op een slimme manier kunnen verhalen op de bezoekers en de bewoners van IJsselstein, is het mogelijk om de winkelende bezoeker van IJsselstein een gratis parkeergarage aan te bieden. 
 
Duidelijk voor ons is in ieder geval, dat het huidige college en de daaraan verbonden partijen te makkelijk zijn uitgegaan van de vervuiler betaalt (wat een lelijke uitdrukking!). Te makkelijk is het college onder druk van in ieder geval de VVD op de centen gaan zitten. Hierdoor zijn de ondernemers en de bewoners van IJsselstein de dupe geworden. Hieraan wil de SP wat gaan doen.
 
Een stem op de SP is een verstandige stem voor inwoners en ondernemers van IJsselstein.
 
Joop van Well
Fractievoorzitter SP IJsselstein

Reactie toevoegen

U bent hier