h

SP in actie tegen parkeerbeleid

9 februari 2014

SP in actie tegen parkeerbeleid

 

een chronologisch overzicht

Nu de gemeenteraad de parkeertarieven heeft vastgesteld, heeft de SP de behoefte alles eens op een rijtje te zetten. Eerst de feiten om daarna onze plannen aan te geven. Indien u wilt reageren, kan dat rechtstreeks of op onze website.

De feiten:
3 juli 2003  •  De raad is akkoord gegaan met het Ontwikkelingsplan Verbeterde Binnenstad door alle partijen zonder de SP.
12 februari 2004 •  Door de raad is het project ´Verbeterde Binnenstad, 1e fase´ vastgesteld door alle partijen zonder de SP.
1 juli 2004 •  De grondexploitatie binnenstad is aangenomen door alle partijen zonder de SP.
15 december 2005 •  In de raadsvergadering is door de raad het besluit genomen de binnenstad te verbeteren. Onderdeel hiervan was een autoluwe binnenstad. Het parkeerbeleid was hiervan een onderdeel van. Wederom alle partijen zonder de SP.
2009 & 2010 •  In deze periode wordt het tekort steeds hoger. Inmiddels is dat opgelopen tot boven de 5 miljoen. In 2010 wordt de parkeerexploitatie losgekoppeld van het project Verbeterde Binnenstad. De parkeergarage op Eiteren gaat zo’n 8 miljoen kosten. Zonder de SP.
22 december 2011 •  De nieuwe parkeerexploitatie wordt goedgekeurd door VVD, CDA, PvdA, D66, Groen Links en Christen Unie. Alleen de LDIJ en de SP waren tegen.
20 september 2012 •  De parkeerexploitatie staat weer op de agenda. Initiatief van de SP was om de tarieven te verlagen. De motie voor verlaging van die tarieven is weggestemd door VVD, CDA, D66 en CU, voor hebben gestemd de PvdA, LDIJ, GL en de SP.
4 juli 2013 •  Er is raadsbreed een motie aangenomen om weer in contact te treden met de bewoners om over de uitwerking van het parkeerbeleid te praten. Op 18 juli 2013 heeft die bijeenkomst in het Fulco plaatsgevonden. Alle partijen ondersteunden dit initiatief van Groen Links.
vanaf 2013 •  De SP heeft zich steeds sterk gemaakt voor lagere tarieven voor o.a. de mantelzorgers en aandacht gevraagd voor het deel van IJsselstein rond de vergunning gebieden, zoals Poortdijk, Nederlandlaan en de Praagsingel. Geen steun van de andere partijen.
3 oktober 2013 •  Wederom op de agenda. Voorstel van de SP was om een deel van ons eigen IJsselsteins vermogen te investeren in de parkeergarage op Eiteren om daarmee de tarieven (weer) naar beneden te krijgen. Alle partijen waren tegen, ook de LDIJ, uiteraard behalve de SP.
30 januari 2014 •  De parkeerexploitatie is aangenomen. Alleen de LDIJ was tegen, de SP was helaas verhinderd anders was ook de SP tegen geweest. Voorstel van de LDIJ was om het punt over de verkiezingen heen te tillen.
De plannen van de SP

Het parkeerprobleem is een financieel probleem. Investeer in de parkeergarage Eiteren om de tarieven naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Helemaal zelf betalen is te duur. Of verhoog de OZB iets om de rekening niet neer te leggen bij de bewoners van het centrum en de schil eromheen. Op deze manier verspreiden wij de kosten over heel IJsselstein. Immers, de bewoners van het centrum en de schil hebben hier niet om gevraagd.

Reactie toevoegen

U bent hier