h

Reactie college op buurtonderzoek Vicarielaan e.o.

27 februari 2014

Reactie college op buurtonderzoek Vicarielaan e.o.

Hierbij de reacties van het college en Provides op de resultaten van ons onderzoek.

De volgende vragen zijn gesteld:

1. Als u een zak met geld zou krijgen, wat zou u dan veranderen aan uw huis of zou u liever net zo’n flat willen hebben als aan de andere kant van de Vicarielaan?

2. Wat zou u veranderen aan uw buurt?

De onderstaande antwoorden/reacties zijn in  'afnemende'  volgorde geplaatst. De eerste is het meest gehoord, de laatste het minst:

- Niemand wilde ruilen met de nieuwbouw verderop. Gehoorde opmerkingen; te donker, te duur.

 Betere isolatie aanbrengen. Het huis lijkt wel kouder geworden i.p.v. de verwachte hogere temperaturen. In de zomer wordt het huis warmer dan vroeger, in de winter is het kouder dan vroeger.

- Betere isolatie aanbrengen, het tocht vreselijk onder de deur door, bijvoorbeeld.

Parkeerbeleid aanpassen. Waarom wordt de OZB niet verhoogd? Dan betaalt heel IJsselstein eraan mee i.p.v. een kleine groep van bewoners.

Prijs/kwaliteitverhouding is prima. Geen sloop/herbouw.

Galerij is in de winter een groot probleem. Water loopt niet weg. Een bewoonster gooit bij dreigende vorst een flinke hoeveelheid zout in de plas bij de trap. De SP vindt dat dit echt niet kan!!!

Een andere deur plaatsen, een die wat meer licht doorlaat. Nu is de gang veel te donker.

Het groen buiten wordt slecht onderhouden. Waarom mogen we het niet zelf bijhouden?

Van de Vicarielaan (gedeeltelijk) een straat met eenrichtingsverkeer maken. Er is nu al veel sluipverkeer. En straks na de renovatie van de Touwlaan?

Bomen terug planten. Nu kijken we op lelijke schuren i.p.v. gezellig groen.

Het isolatielek laten repareren. Bij nummer 6 is in de kast een lek. De polystyreenkorrels komen eruit.

Meer politie in de nachten van de weekenden. De jongelui slopen ook hier het een en ander.

Stoepen smaller maken, hierdoor meer parkeervakken mogelijk.

Aan de burgemeester hebben we vragen gesteld over de veiligheid en vandalisme in de nachten van de vrijdag en zaterdag, aan de wethouder over verkeer en parkeren en aan Provides over wonen. Hieronder vindt u de antwoorden.

Reactie van de burgemeester:

Wij zijn verheugd dat de bewoners zich kennelijk heel veilig voelen in hun leefomgeving, gezien de lage plek op de ranglijst. Wij weten dat er recent een auto is vernield op de Vicarielaan. Dat geeft uiteraard een gevoel van onveiligheid maar heeft niets te maken met vandalisme op de zogenaamde slooproutes in het weekend.

Wij weten dat de jeugd komende vanuit de stad via de Kasteellaan op de Vicarielaan komen en dan hun weg vervolgen in de richting van de Achtersloot. Net als op andere uitvalswegen vanuit de binnenstad houden wij ook hier regelmatig toezicht en spreken de jeugd aan op hun gedrag. Ook de politie heeft deze route in haar surveillance opgenomen.

Het zou fijn zijn als je in de terugkoppeling naar de bewoners opneemt dat de bewoners vooral de politie moeten bellen via 112 in geval van verdachte omstandigheden. Ook het Stadstoezicht is in de weekend nachten beschikbaar via nummer 06-51018765.

Conclusie: Graag wordt eraan gewerkt. Maar vooral, meld de problemen.

Reactie van Provides op de resultaten van ons onderzoek:

Als onze huurders vragen hebben of problemen ervaren in hun woning dan willen we dat graag rechtstreeks van ze weten. Daarvoor kunnen ze contact met ons opnemen of de Wijkbeheerder, Peter van Putten, aanspreken. Dan kunnen we – binnen onze mogelijkheden – stappen ondernemen.

Conclusie: Dat Provides met ons over uw klachten niet wil praten, is hun goed recht. Wel vinden wij dat jammer. Advies, leg uw klachten neer bij de heer Peter van Putten. DOEN.

Reactie van de wethouder t.a.v. de opmerkingen over verkeer en parkeren:

N.a.v. onze eigen  wijkschouw zijn er metingen verricht in oktober 2012. Het dagelijks aantal voertuigen was toen ongeveer 500. Dit is voor een weg als een Vicarielaan acceptabel. Het is immers deels een ontsluitingsweg van aanliggende (doodlopende) zijstraten.

Omdat er klachten waren over te hard rijden, is toen ook de snelheid gemeten,. Hier zaten ook geen gekke dingen tussen. Het meeste verkeer rijdt daar de toegestane snelheid.  Kortom, op basis van de metingen, is er geen aanleiding tot het nemen van maatregelen.

Ik denk wel dat het goed is, dat het signaal afgegeven wordt dat mogelijk de verkeersintensiteit zal toenemen, wanner de reconstructie van de Touwlaan aan de orde is. We zullen hier iets mee gaan doen, als de werkzaamheden daadwerkelijk voorbereid worden.

Tot slot het parkeren. Zoals wellicht bekend, was het de ambitie om in deze collegeperiode ook de parkeerdruk in de wijken aan te pakken. Dit is helaas ver  achtergebleven bij de planning, maar inmiddels opgepakt. Mocht de parkeerdruk in de Vicarielaan e.o. van dien aard zijn dat er maatregelen genomen moeten worden, dan zal daar zeker een voorstel voor komen.

Conclusie: Dank voor uw reacties. Er is aandacht voor. Vraag van de SP: indien er wat verandert in de situatie, wil u dat ons dan laten weten? Bij voorbaat dank.

Joop van Well, fractievoorzitter SP IJsselstein

Reacties

De huizen zitten vol met asbest en de rioleren die om haverklap verstoppen, tocht bij de ramen terwijl de ze de huizen pas hebben gerenoveerd en binnen 2 jaar is de huur met 100 euro omhoog gegaan.

Provides is een arrogant Woningcorporatie met een personeel waarbij liegen en afspraken ontkennen normaal zaak is.

En mevrouw van 70 jaar vergeet haar sleutel thuis
en belt Provides of ze misschien deur open kunnen doen
ja dat kunnen we wel doen maar kost het je wel 75 euro

En de Directeur maar lachen met zijn 150 duizend euro per jaar.

Beste Jan,

Wil je met mij contact opnemen?
B.v.d.
0306871777

Reactie toevoegen

U bent hier