h

Onderzoek veiligheid Poortdijk en IJsselkade

5 december 2013

Onderzoek veiligheid Poortdijk en IJsselkade

Enkele weken geleden heeft de SP enquete-formulieren uitgedeeld en opgehaald aan de Poortdijk en IJsselkade. Hierin hebben wij u drie vragen gesteld over o.a. de overlast en veiligheid in  de nachtelijke uren van het weekeinde. De antwoorden zijn opgehaald en verwerkt in een verslag dat is besproken met de burgemeester.

Blij verrast zijn wij met de resultaten van de Poortdijk. De inspanningen gedaan door het college van burgemeester en wethouders heeft dus vruchten afgeworpen. Op de IJsselkade en de Panoven is nog een wedstrijd te winnen.

Op vrijdag 29 november is er met de burgemeester een gesprek over deze zaak geweest. Hieronder vindt u de opmerkingen opgenomen. De SP kan zich vinden in die opmerkingen. Graag roepen wij u op in geval van overlast of nog erger contact op te nemen met de boa’s (0612240204) of met de streetcoaches (0651018765). Niet alleen kan de overlast daardoor snel worden aangepakt, maar krijgen zij, het college en de politiek, inzicht in de mate van “ellende”.

Wij willen de bewoners van de Poortdijk en IJsselkade bedanken voor de wijze waarop u met ons (SP) heeft willen praten. De gesprekken waren allemaal vriendelijke en vaak zelfs hartelijk en gezellig.

 Uit het antwoord van de burgemeester:

“Ik ben zeer tevreden over een totale afname van criminaliteit in de laatste jaren met respectievelijk 18,6% en 11,5% en ben ook blij dat dit in uw enquête aftekent met forse percentages van mensen die het beter vinden gaan. Wat mij echter zorgen baart is dat 40% van de bewoners van de wijk waartoe Poortdijk en IJsselkade behoren in de laatste Dimensus monitor aangegeven heeft niet bereid te zijn tot een actieve bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid. Veiligheid maken we immers samen.

Zonder de overige wijken en straten over te slaan kan ik zeggen dat onze BOA’s en streetcoaches de komende tijd meer aandacht aan de Poortdijk en de IJsselkade zullen geven en dat gezien de overlast niet alleen in de nachtelijke uren.

Ik roep de bewoners op om samen met ons zich in te blijven zetten voor eigen omgeving en veiligheid. Om te beginnen door overlast direct aan ons te melden op de telefoonnummers 0612240204 (BOA) of 0651018765 (streetcoaches). In geval van ernstige overlast of verdachte situaties belt u direct 112”

Voor zover het antwoord van de burgemeester. Onze reactie: DOEN.

Reactie toevoegen

U bent hier