h

Lijst en verkiezingsprogramma goedgekeurd door leden SP IJsselstein

29 november 2013

Lijst en verkiezingsprogramma goedgekeurd door leden SP IJsselstein

Op dinsdag 26 november vond een Algemene Ledenvergadering van de SP IJsselstein plaats. Tijdens deze vergadering is zowel de kieslijst als het verkiezingsprogramma vastgesteld. Op het verkiezingsprogramma kwamen nog enkele aanvullingen die verwerkt zullen worden alvorens het, begin december, wordt gepubliceerd op onze website: www.ijsselstein.sp.nl

De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is als volgt vastgesteld:

  1. Joop van Well
  2. Helga Boterman
  3. Patrick van Etten
  4. Linda Hogema
  5. Feiko Noorderhaven
  6. Andrea Poppe
  7. Erwin Goossen
  8. Henk Ligtenberg
  9. Ton Spruijt
  10. Jan Voorbij

Tijdens de vergadering werden ook de campagne-strategie en de te organiseren activiteiten besproken. De SP zal alles in het werk stellen om in de aanloop naar de verkiezingen haar visie op IJsselstein helder en zo veel als mogelijk naar buiten te brengen.

Wilt u helpen bij de campagne? Neem dan contact op met de secretaris.

Namens het bestuur van de SP IJsselstein,

Patrick van Etten

Foto door: Ton Spruijt.

Reactie toevoegen

U bent hier