h

26 nov: Algemene Leden-vergadering: presentatie verkiezingsprogramma en lijst

21 november 2013

26 nov: Algemene Leden-vergadering: presentatie verkiezingsprogramma en lijst

Hierbij nodigen we alle SP leden uit voor een algemene ledenvergadering op 26 november in de Ontmoetingskerk,  Andorrastraat 9 in IJsselstein. We starten om 20.00 uur en sluiten af om uiterlijk 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering willen we met u het Verkiezingsprogramma 2013-2017 bespreken en vaststellen. Daarnaast stellen we een lijst op van kandidaten voor de raad. Het bestuur komt met een voorstel.

De agenda is als volgt:

1.Opening

2. Toelichting op het verkiezingsprogramma,             amendementen en vaststelling

3. Toelichting op het voorstel van het bestuur voor de kandidatenlijst; vaststelling

4. Pauze

5. Het campagneteam: de stand van zaken en tijdpad  m.b.t. de campagne

6. Inventariseren van mensen die mee willen helpen met de campagne

7. Afsluiting met hapje en drankje

U kunt het concept-verkiezingsprogramma opvragen bij de secretaris.

Tenslotte wijzen wij nu al op de grote manifestatie van de FNV, tegen het regeringsbeleid en voor een sociaal Nederland op 30 november in Utrecht. De SP ondersteunt deze manifestatie van harte. Meer informatie vind u op http://www.koopkrachtenechtebanen.nl/

We hopen voor beide evenementen op  een grote opkomst!

Met vriendelijke groet, namens bestuur en fractie,

Andrea Poppe, afdelingsvoorzitter

Jan Voorbij, organisatiesecretaris

Joop van Well, fractievoorzitter.

Reactie toevoegen

U bent hier