h

Plakdag!: Campagne begonnen

5 februari 2007

Plakdag!: Campagne begonnen

Linda
Dit weekend is de SP in IJsselstein begonnen met haar verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. SP-kandidaat Linda Hogema, nummer 5 op de lijst, hielp een handje mee.

Hoewel niet alle 'plakborden' er stonden, trok onze plakploeg er toch vast op uit om de eerste posters te plakken. Zoals dat in de traditie van de SP hoort waren we deze keer de eerste, ondanks dat het nog maar 5 weken tot de verkiezingen is.

Ook deze keer moesten we toezien dat het aantal borden weer met twee en een half was verminderd. Tijdens de laatste storm zag de gemeente kans om een paar borden te verwijderen en deze niet meer terug te plaatsen. Geeft dit aan hoe de gemeente over de komende verkiezingen denkt?
Half bord

Ondanks het feit dat deze verkiezingen zeer belangrijk zijn, is de opkomst nooit echt hoog. En dit is heel jammer. We kiezen dan immers het bestuur dat gaat bepalen wat er met onze regio gebeurt. Daarnaast word uit de Provinciale Staten onze Eerste Kamer gekozen. Wij gaan er alles aan doen om zo veel mogelijk mensen tot stemmen te bewegen. Ons actieteam heeft weer een hele campagne opgezet.

Zo staan we op 10 februari en 3 maart weer op De Plaats om mensen te informeren over onze programmapunten. Eind februari starten we weer een foldercampagne waarbij we weer alle 14.000 IJsselsteinse huishoudens willen bereiken. En op 1 maart houden we een Politiek Café in De Deel, waar SP-statenlid Annelies Cornelisse en Linda Hogema ons programma toelichten en met u in debat gaan.

Later deze week verschijnt ons programma op deze site.

U bent hier