h

SP-stemmers in IJsselstein e.o.: Bedankt!

25 november 2006

SP-stemmers in IJsselstein e.o.: Bedankt!

SP-stemmers in IJsselstein en Lopikerwaard, bedankt!

Namens het afdelingsbestuur bedanken we alle 2987 IJsselsteinse en 774 Lopikse kiezers die met hun stem hun vertrouwen aan de SP gaven. We zijn ontzettend blij met deze steun, want het laat zien dat velen met ons menen, dat het hoog tijd wordt voor een socialer Nederland. Het moet, sterker nog: het kán!
In IJsselstein steeg het percentage van 5,5% in 2003 naar 15,1% in 2006! Als het om gemeenteraadsverkiezingen was gegaan, hadden we nu 3 zetels in de IJsselsteinse raad! In Lopik steeg het aantal stemmen van 289 (3,3%) in 2003 naar 774 (9,0%) in 2006! Ook op lokaal niveau zal de SP haar uiterste best doen om te laten zien dat uw stem op de SP een goede keuze is geweest.

Sinds 24 oktober heeft de SP hier intensief campagne gevoerd. We hebben de mensen opgezocht waar dat maar kon: in de winkelcentra, in de sneltram en op de Plaats. We tourden met onze bakfiets door de stad en gingen in gesprek met wie dat maar wilde. De SP nam deel aan een politiek forum van de ANBO en verspreidde maar liefst 24.000 folders, 1500 SPonsjes en 500 Ouderenkranten. Er waren 5 plakrondes nodig om onze posters zichtbaar te houden, want de "overplakkers" van SGP en andere rechtse splinters waren in de hele Lopikerwaard actief.

Het resultaat mag er zijn. En misschien komt dat ook wel omdat juist de SP buiten de campagnetijd ook actief is. Uiteindelijk hebben we 25 zetels behaald en staan we landelijk voor de taak om serieus werk te maken van een nieuw kabinet. Tenminste, als dat haalbaar is. Want zoveel is wel duidelijk: Nederland MOET socialer. Uit de vele gesprekken die we met mensen voerden in de afgelopen maand bleek dat hier nog een enorme taak op ons wacht. Op dit moment bereiden we daarom o.a. de oprichting van een eigen SP-Hulpdienst voor om mensen die daar behoefte aan hebben verder te helpen.

In IJsselstein haalden we de meeste stemmen in de wijken IJsselveld-Oost: (23,1%), IJsselveld-West (18,5%). In het Centrum en de wijk Kasteel kwamen we op 18,1%. En in Achterveld-West, met name de omgeving van het winkelcentrum, kwam op de vierde plaats (17,1%). In Oranje- en Europakwartier kwam de teller op 15,9%. Goede scores waren er ook in 3 wijken van Zenderpark: Het Hart (13,9%), De Hoven (15%) en de Tuinen (12,3%). De minste aanhang heeft de SP in Het Staatse (9,7%) en de Schildersbuurt (5,9%), de enige wijken waar de SP onder de 10% kwam.

Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat. Het brengt de herinnering boven aan hoe we in 2003 met een Gideonsbende van 3 leden startten met onze eerste activiteit: het verspreiden van de "Alle 13 mis"-krant, waarin we de mensen waarschuwden voor wat we van het kabinet Balkendende konden verwachten. Inmiddels zijn we 3 jaar van hard werken verder, hebben bijna 100 leden, een afdeling die bloeit, een stevig bestuur en enkele succesvolle acties gevoerd.

Nu is een mooie uitslag één ding. We hebben dat al vaker gezien in onze parlementaire geschiedenis. Denkt u bjjvoorbeeld maar aan de grote verkiezingswinsten in het verleden van D66, PvdA en LPF, terwijl die partijen er maar niet of deels in slaagden die winsten te benutten om echt iets tot stand te brengen. De wens van de kiezers die uit die uitslag spreekt waar maken: dat is andere koek.

Het vraagt van ons dat we nog harder werken, nog beter ogen en oren openhouden voor signalen uit de samenleving en nog harder proberen daar werk van te maken. Het vraagt dat we ons goed scholen op allerlei gebied, zodat we de SP ook in onze regio een stuk gereedschap wordt waarmee we Nederland beter kunnen maken. Het vraagt van ons in IJsselstein dat we verder werken aan de opbouw van onze afdeling, duidelijk zichtbaar zijn in de wijken, goede contacten leggen met verenigingen en instellingen en een plaats verwerven in de gemeenteraad. En dat doen we graag met mensen die ook vinden dat het beter moet en beter kan. Een verkiezingsuitslag als deze is niet alleen een feit, maar vooral ook een opdracht. En daar kunt u ons op aanspreken.

Jan Voorbij,
Afdelingsvoorzitter SP IJsselstein

Zie ook: SP uitslag per gemeente in percentages

U bent hier