h

SP op ANBO-forum: gun ouderen een onbezorgde oude dag!

16 november 2006

SP op ANBO-forum: gun ouderen een onbezorgde oude dag!

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), die dit jaar 50 jaar bestaat, hield op 14 november een ledenvergadering. Ruim 50 IJsselsteinse ouderen waren naar de Oase gekomen voor deze bijeenkomst. Een onderdeel daarvan was een politiek forum waarvoor SP, ChristenUnie en D66 waren uitgenodigd. Idee was om nu eens partijen aan het woord te laten die nĂ­et in het IJsselsteinse college vertegenwoordigd zijn.

Aan de partijen was gevraagd aandacht te besteden aan haar belangrijkste landelijke standpunten, het ouderenbeleid en e.e.a.toe te spitsen op de situatie van ouderen in IJsselstein. Carolien Pape voerde voor de ChristenUnie het woord, Jos Pels voor D66 en Jan Voorbij voor de SP. Iedere partij kreeg een kwartier spreektijd.

Veel belangstelling voor het forum

In zijn inleiding schetste Jan Voorbij in het kort welke belangrijke veranderingen zich de laatste 20 jaar in de samenleving hadden voltrokken en welk effect die hadden op ouderen. Problemen in de zorg, een dalend inkomen, de bureaucratie bij het aanvragen van voorzieningen, het vergrijzingsspook en de AOW-kwestie kwamen daarbij aan bod. Ook werd gesproken over de veranderende mentaliteit: de solidariteit en de sociale binding van weleer heeft plaats gemaakt voor "ieder voor zich" en "als ik het maar leuk heb".

Vervolgens beschreef hij kort welk ouderenbeleid de SP voorstaat. Hoofdpunten daarin zijn: iedere oudere heeft het recht op een goede oude dag. D.w.z. recht op zorg, mogelijkheden om zo lang mogelijk actief en mobiel te zijn en zelfstandig te wonen, ondersteuning van mantelzorgers en een welvaartsvaste AOW. Aandacht was er ook voor de actie van het SP Ouderenplatform "Grijs op reis". Deze actie is erop gericht gratis openbaar vervoer voor ouderen te realiseren buiten de spitsuren. Dat zou niet alleen grote voordelen voor ouderen opleveren, maar ook voorkomen dat er lege treinen en bussen rijden buiten de spits.

Vragenuurtje

De visie van de SP op wat er voor ouderen moet worden gedaan in IJsselstein kwam maar heel kort aan de orde, omdat de beschikbare spreektijd niet toeliet om diep op zaken in te gaan. Kort kwam het onderzoek aan de orde dat de SP in 2004 hield onder ouderen n.a.v. klachten over de gemeentelijke dienstverlening bij het aanvragen van voorzieningen. Voorbij pleitte ervoor ouderen serieus te nemen door beleid te ontwikkelen in samenspraak met de Seniorenraad, de ouderenadviseur door ouderen als vrijwilligers mee te laten helpen (die weten immers waar het precies over gaat), de bureacratie aan te pakken, en te zorgen dat voorzieningen en middelen snel bij de mensen terecht komen die ze nodig hebben. Grote bezorgheid heeft de SP t.a.v. de invoering van de WMO. Aan huisvesting, vervoer, veiligheid en steun aan de minima zal bij een volgende gelegenheid aandacht wordt besteed.

Hierna was er een kwartier gelegenheid om vragen te stellen. De ouderen toonden zich tevreden over de informatie van het forum en de meegenomen brochures van ChristenUnie en SP vonden aftrek. Voor de SP, die niet in de raad zit maar wel actief is voor ouderen, was dit een mooie gelegenheid om zich te presenteren, waarvoor we de ANBO willen bedanken.

U bent hier