h

Verkiezingsprogramma krijgt akkoord van SP in Nieuwegein en IJsselstein

7 september 2006

Verkiezingsprogramma krijgt akkoord van SP in Nieuwegein en IJsselstein

Gisteren was de ledenvergadering van de afdeling over de aankomende verkiezingen en het bijbehorende programma. Volgens een goed gebruik bij de SP wordt het conceptverkiezingsprogramma in de afdelingen besproken, waarbij lokale leden amendementen kunnen indienen op het concept. Allemaal moeilijke woorden om aan te geven dat het programma aan de leden wordt voorgelegd.

De avond was inspirerend en leverde genoeg discussie op. De hamvraag was of de SP nu echt een nieuwe koers ingeslagen is en of we niet te graag willen regeren. Moet de SP niet vasthouden aan haar principes? Op deze vraag kwam niet een heel duidelijk en eensluidend antwoord en daar is een dergelijke avond natuurlijk ook niet voor bedoeld. De regeringsverantwoordelijkheid komt steeds dichterbij voor SP en daar hoort vanzelfsprekend bij dat we ook compromissen kunnen sluiten. Wat vaak te weinig beseft wordt is dat in veel gemeenten in Nederland de SP inmiddels in het college van B&W zit met allerlei andere partijen. En het echte goede nieuws is dat de SP erin slaagt haar identiteit te bewaren en na vier jaar opnieuw herkozen te worden.

De discussie die nu in de media de ronde doet over het loslaten van principes door de SP, is overtrokken. Wanneer u het programma leest, kunt u zien dat de SP nog steeds zeer duidelijk stelling neemt tegen de sociale afbraak en een aantal heldere plannen heeft bedacht om de grote problemen aan te pakken. Dat de SP ervoor kiest om zich wat anders te presenteren, is natuurlijk de eigenlijke discussie. Het volgen van de grote lijnen, en bijzaken scheiden van hoofdzaken, is wat werkelijk belangrijk is. Het koningshuis is een geaccepteerd instituut in Nederland en de SP zal er voorlopig geen energie in steken om dat te veranderen. Hoewel het programma nog steeds zegt dat we er niet voor zijn. Maar we hebben andere problemen op te lossen.

De grote tekorten in de zorg en het onderwijs, de bedroevende en groeiende armoede en de afbraak van sociale zekerheid, dat zijn onze speerpunten de komende jaren, als altijd. 'Een beter Nederland, voor hetzelfde geld!' Ook vanaf 22 november gaat die strijd gewoon door in de tweede kamer, en mogelijk ook in een kabinet. Hoe dan ook we blijven vechten voor onze basisprincipes: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Daar is bij de SP niet over te onderhandelen. Daadkracht boven mooie praatjes. Doen wat je belooft en zeggen wat je doet! Ook de komende vier jaar mag u ons aan ons woord houden, zowel in Nieuwegein als in Den Haag.

Martijn Stekelenburg

U bent hier