h

Veel belangstelling voor eerste ledenscholing SP IJsselstein

7 september 2006

Veel belangstelling voor eerste ledenscholing SP IJsselstein

scholingWoensdagavond 6 september werd in het IJSW-gebouw de aftrap gegeven van de driedelige ledenscholing van de SP. Statenlid en ras-SP’er Nico Heijmans, die voor het eerst van zijn leven in IJsselstein was, verzorgde de cursus, die door een behoorlijk aantal leden bezocht werd.

Doel van de cursus is inzicht te geven in de basisprincipes van de SP en haar positie ten opzichte van andere politieke partijen. Woensdagavond stond de bijeenkomst vooral in het teken van de kennismaking met elkaar. Zo kwamen we te spreken over elkaars beweegredenen om lid te worden van de SP. Hoe divers die ook waren, één punt hebben bijna alle SP’ers met elkaar gemeen: een oprechte verontwaardiging over de manier waarop de samenleving zich ontwikkelt. Vervolgens kwamen we te spreken over de term solidariteit en wat dat in de praktijk betekent.

Het is niet het doel van Nico Heijmans, zo verzekerde hij ons, om ons pasklare antwoorden op alle problemen te geven, omdat deze antwoorden nu eenmaal niet bestaan. In plaats daarvan gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van de socialistische principes die de SP aanhangt. Dat deze opzet een succes is, bleek wel uit de uitermate geslaagde avond die alle deelnemers van de cursus gehad hebben.

De eerstvolgende cursusavond is woensdag 20 september, eveneens in het IJSW-gebouw, waar u vanaf half acht welkom bent. De cursus duurt van acht tot tien uur. We zullen ons dan voornamelijk gaan bezighouden met de drie grote politieke stromingen en in het bijzonder met het neoliberalisme: wat houdt dat nu precies in en wat vinden wij SP’ers daar nu van? Wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

U bent hier