h

Extra ledenvergadering over SP-programma en kandidaten

23 augustus 2006

Extra ledenvergadering over SP-programma en kandidaten

Op 6 september houden de SP-afdelingen IJsselstein en Nieuwegein een gezamenlijke ledenvergadering. Dan wordt het landelijke concept-verkiezingsprogramma besproken en voorstellen voor aanvulling of wijziging geformuleerd. Ook wordt de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer aan de leden te discussie voorgelegd en kiezen we afgevaardigden voor de regioconferentie en het partijcongres op resp. 16 september en 7 oktober.

Ons verkiezings- en actie programma “ Eerste weg links”, dat de uitgangspunten van de SP voor de afgelopen jaren bevat, is aan vernieuwing toe is. Daarom wordt er nu met man en macht gewerkt aan een nieuw programma. Volgens goed democratisch gebruik wordt dat programma aan alle leden voorgelegd en kunt zij hun mening daarover geven en amendementen inbrengen. Uiteindelijk zal het programma op een 14e partijcongres op 7 oktober definitief worden vastgesteld.

U bent hier