h

Nieuwe BRU start met tafelen en borrelen

2 juni 2006

Nieuwe BRU start met tafelen en borrelen

Op 7 juni wordt het nieuwe Bestuur Regio Utrecht (BRU) geinstalleerd, samengesteld uit ertegenwoordigers van Utrecht en de randgemeenten. Hoewel de kritiek op het BRU -een uiterst mistige en ondemocratische bestuurslaag- hand over hand toeneemt en recent de gemeenteraad van Bunnik besloot om het BRU te verlaten gaat het nieuwe bestuur op 7 juni van start waarmee het vorige gestopt is: tafelen en borrelen.

Paulus Jansen, de enige SP-er in het algemeen bestuur als een van de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, zou gewaardeerd hebben als het nieuwe bestuur gestart was met een verbetering van de democratische besluitvorming: "De huidige situatie van het BRU kan je het best omschrijven als: how deep is your dip? De gemeentelijke vertegenwoordigers lijken vooral oog te hebben voor hun eigen gemeentelijke belang in plaats van dat van de regio als geheel. En de besluitvorming wordt voor 100%
voorgekookt in het dagelijks bestuur, tussen een aantal burgemeesters en wethouders die daar nauwelijks verantwoording over hoeven af te leggen."

Het BRU is binnen de regio Utrecht verantwoordelijk voor onder meer investeringen in infrastructuur, de aanbesteding van het openbaar vervoer, de afstemming van het ruimtelijk beleid. Jansen zit -met forse tegenzin- in het algemeen bestuur, omdat het BRU wel over véél geld gaat: "Hier wordt ieder jaar 110 miljoen euro uitgedeeld, het is belangrijk dat daar controle op wordt uitgeoefend. Ook de woonruimteverordening wordt door het BRU vastgesteld."
Jansen heeft vorig jaar voorgesteld om het bestuur van het BRU voortaan te benoemen op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de deelnemende gemeenten, op basis van politieke afspiegeling. Daar was toen nog geen meerderheid voor, maar hij zal daar in de eerste echte vergadering in nieuwe samenstelling, op 28 juni, opnieuw op aandringen. Op 7 juni laat hij verstek gaan.

U bent hier