h

Getrapte verkiezing van de BRU kost links de meerderheid

7 juni 2006

Getrapte verkiezing van de BRU kost links de meerderheid

Als de samenstelling van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) gebaseerd was op de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen –“one man, one vote”- zouden de progressieve partijen een meerderheid van 19 van de 34 zetels bezetten, terwijl ze er nu niet meer dan 14 innemen. Dat blijkt uit een onderzoek van P. Jansen, voorzitter van de SP-fractie in de Utrechtse gemeenteraad én lid van het BRU. Jansen is voorstander van een verandering van de benoemingsprocedure voor het bestuur, zodat dit een afspiegeling vormt van de verkiezingsuitslag in de deelnemende gemeenten.

Op dit moment wijzen de deelnemende gemeenten ieder hun eigen vertegenwoordigers aan: Utrecht 10, Nieuwegein en Zeist 4, De Bilt, Houten, IJsselstein en Maarssen 3, Bunnik en Vianen 2. Daardoor weegt de stem van een kiezer in een kleine gemeente veel zwaarder mee dan die van een grote gemeente. Een tweede effect is dat in de kleinere gemeenten alleen de grootste fracties een vertegenwoordiger in het BRU-bestuur krijgen. Per saldo werkt deze benoemingsprocedure zeer gunstig uit voor de liberale en christelijke partijen, die in de randgemeenten naar grootte vaak de tweede of derde partij zijn.

De SP vindt de gang van zaken rond de bestuursbenoeming het zoveelste bewijs dat het BRU een democratisch gedrocht is: “Het regionaal bestuur gaat over belangrijke zaken als de woningtoewijzing en het openbaar vervoer. Er gaat jaarlijks 110 miljoen euro over de toonbank. Maar de besluitvorming wordt voor 99% voorgebakken in achterkamertjes, waarbij de VVD en het CDA een onevenredig grote vinger in de pap hebben. Het liefst zou ik het BRU morgen opdoeken en de taken overhevelen naar de provincie. Zolang dat nog niet gebeurt zou er minimaal een andere benoemingsprocedure moeten komen.”

Jansen wil bij de eerste vergadering van het bestuur in nieuwe samenstelling op 28 juni a.s. voorstellen om de benoeming over te doen, maar nu op basis van evenredige vertegenwoordiging. Daarnaast zouden de mogelijkheden van de algemeen bestuursleden om het dagelijks bestuur te controleren versterkt moeten worden.

Samenstelling van het nieuwe algemeen bestuur BRU:
PvdA/SP/GroenLinks (en combinaties): 14
CDA/Christenunie: 7
VVD/D66: 9
Lokale partijen: 4

Samenstelling indien het one-man-one-vote principe was toegepast:
PvdA/SP/GroenLinks: 19
CDA/Christenunie: 6
VVD/D66: 7
Lokale partijen: 2

U bent hier