h

Wanneer komt de Gemeenteraad van IJsselstein op stoom?

2 mei 2006

Wanneer komt de Gemeenteraad van IJsselstein op stoom?

Donderdag 27 april, anderhalve maand ná de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de gemeenteraad IJsselstein haar eerste openbare raadsvergadering gehouden. Een blik op de website van de gemeente toont een fris beeld: 16 nieuwe gezichten in de raad. Hoog tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan met de prangende kwesties in IJsselstein.

En wat schetst onze verbazing? Een zeer magere agenda met alleen punten over de structuur van de gemeentelijke organen. Geen enkel agendapunt adresseert de inhoudelijke zaken die de burger van IJsselstein raken:
- sociale keuzes bij het oplossen van het financiële tekort (geen verhoging van de lasten);
- betaalbare woningen voor starters en ouderen;
- een schone en veilige leefomgeving;
- toegankelijke voorzieningen om mensen met elkaar in contact te brengen zoals: jeugdbeleid, ouderengym, schoolzwemmen, etc.

Tijdens de raadsvergadering vroeg de heer Kromwijk (CDA) of de beoogde coalitie de raad zou kunnen informeren over voortgang van de coalitiebespreking. Waarschijnlijk net als u, is de SP zeer benieuwd welke accenten onze LPG-coalitie (Liberalen PvdA en GroenLinks) gaat leggen. Wederom is onze teleurstelling groot door het uitblijven van een inhoudelijk antwoord. We zullen tot midden mei 2006 moeten wachten.

Maar wij willen niet wachten! Wij denken dat er teveel onderwerpen zijn die NU aandacht verdienen. Een greep uit de lijst van ingekomen stukken maakt dit extra duidelijk:
- verdaging goedkeuring begroting;
- jaarplan 2006 van de rekenkamercommissie IJsselstein;
- motie: verzoek aan kabinet m.b.t. schoolgaande kinderen van asielzoekers;
- motie m.b.t. de humane aspecten van de oude Vreemdelingenwet;
- tarieven buitensportaccommodaties;
- tweede voortgangsrapportage WMO.
Alle stukken zijn “ter kennisgeving aangenomen”. Volgens de SP verdienen deze aandacht en actie.

Met de vorige coalitie demissionair en de LPG-coalitie nog niet zichtbaar aan het werk, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat hier een stuwmeer aan inhoudelijke onderwerpen aan het ontstaan is. Daar heb ik op 7 maart niet voor gekozen! En u?

Beste gemeenteraadsleden, kom op stoom en pak de dossiers op. Ga de discussie met de burgers van IJsselstein aan. Ga over tot actie en maak sociale keuzes. De burger dichter bij de politiek? Hier ligt jullie kans.

Coen Jeukens
SP IJsselstein

U bent hier