h

IJSSELSTEIN IS VAN ONS ALLEMAAL

21 mei 2006

IJSSELSTEIN IS VAN ONS ALLEMAAL

Het commentaar van de SP op het coalitie-akkoord:

Na een medialuwte van een maand hebben de partijen van het nieuwe college (PvdA, VVD en GroenLinks) hun samenwerking bekroond met een coalitieakkoord, dat 15 mei is gepresenteerd. Het resultaat is een negen pagina’s tellend document, waarin eindelijk zwart op wit gedrukt staat wat de politieke koers voor de komende vier jaar gaat worden. De SP IJsselstein is nog niet vergeten op welke manier de coalitiepartners elkaar gevonden hebben. De PvdA leek koste wat het kost met de VVD te willen samenwerken, terwijl GL op het laatste moment als vervanger voor het weggestuurde CDA opgeroepen was. En de ChristenUnie, die zich de afgelopen jaren zo verdienstelijk heeft gemaakt voor een sociaal gemeentelijk beleid, bleef buiten het politieke spel.
Lees verder…

U bent hier