h

IJsselsteinse SP houdt haar hart vast ….

5 april 2006

IJsselsteinse SP houdt haar hart vast ….

Sinds 1 april heeft IJsselstein een nieuw college met de steun van 14 van de 23 zetels afkomstig van PvdA (7), VVD (5) en GroenLinks (2). Al betreuren wij het feit dat de ChristenUnie buiten het college is gehouden en de VVD daarvoor in de plaats is gekomen, toch willen we het college succes toewensen. Want er ligt een enorme en ingewikkelde klus. Op het moment van schrijven is het wachten nog op het coalitieakkoord, dat we met spanning tegemoet zien. Wat zal het worden?

Krijgt IJsselstein een college met een sociaal, menselijk en links gezicht? Een college voor alle IJsselsteiners? Of krijgen we weer te maken met onbetaalbare ontwikkelplannen? Gaat IJsselstein weer een te grote broek aantrekken? Of houdt men de hand op de knip? Worden subsidies aan instellingen en verenigingen, die voor sociale samenhang zorgen, verder beknot? Of kunnen we slimme oplossingen verwachten? Wat gaat het nieuwe collegebeleid betekenen voor mensen met lage inkomens, voor risicogroepen, voor onze ouderen? Wij houden ons hart vast, zeker nu de VVD in het college zit en het de PvdA aan kracht en visie ontbreekt om voor echte progressieve politiek te kiezen.

Bij de laatste verkiezingen hebben veel mensen aangegeven, dat ze het betreuren niet op de SP te kunnen stemmen. En inderdaad: we waren er nog niet klaar voor. Maar wij gaan er hard voor werken om te zorgen dat dit over 4 jaar wèl het geval zal zijn. U komt ons de komende jaren tegen op straat en in de wijk. Wij zullen actievoeren en de publiciteit zoeken als er misstanden zijn. We leggen contacten met groepen en instellingen in IJsselstein. En we maken gebruik van het inspreekrecht in de commissies.

Wij zullen het collegebeleid langs de meetlat leggen van solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijk waardigheid, de drie belangrijke pijlers van de politieke visie van de SP. Met argusogen blijven wij de politieke ontwikkelingen in IJsselstein volgen. En dat volgen zal hard nodig zijn gezien de historie van de IJsselsteinse politiek in de laatste jaren: een gevallen college, naar huis gestuurde wethouders, een tekort van 3,2 miljoen euro en misschien wel het zorgwekkendste van allemaal: politieke partijen zonder heldere standpunten, die geen keuzes willen maken.

Dat laatste bleek overduidelijk op het lijsttrekkersdebat van 3 maart. De openingsact: “IJsselstein heeft een tekort van 3.2 miljoen euro! Hoe gaan de partijen dat aanpakken?” De reacties waren ontluisterend: men toonde zich verrast dat het tekort pas één dag voor het debat naar buiten is gekomen. Op de vraag wat de partijen daaraan dachten te doen kwamen geen reacties die erop wezen dat men duidelijke keuzes wist te maken. De teneur was: “Kies ons maar in de Raad en dan gaan we er over praten”. Uitzondering was Carolien Pape van de ChristenUnie, die zich de afgelopen jaren al onderscheidde door en duidelijke sociale visie op de gemeentelijke politiek.

De tweede acte ging over “bakstenen” en niet over de mensen. Voor u en mij is uitgemaakt dat het “project binnenstad” goed is. Maar past dit wel in het authentieke IJsselstein? Sterker nog: vinden IJsselsteiners het belangrijker om hier gemeentegeld aan te spenderen in plaats van schoolzwemmen of betaalbare bejaardengym in het IJSW?

Het laatste bedrijf ging over wonen. IJsselstein heeft de laatste 10 jaar fors gebouwd. Toch is er nog steeds een tekort aan betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen. In haar geldhonger voor grote projecten heeft de gemeente gekozen voor vrije sector woningen en is IJsselstein tot aan de gemeentegrenzen volgebouwd. Van dat geld hadden meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. Nu hebben we daar een tekort aan ... en zitten we ook nog eens met een tekort van 3,2 miljoen.

Uw mening is gevraagd op 7 maart. De verkiezingen zijn voorbij, de spelers zitten in de Raad en nu wordt het voor u en mij een groot mysterie wat er namens ons wordt besloten. Toch moeten er nog veel keuzes gemaakt worden.
De SP IJsselstein i.o. zal dit proces blijven volgen en beïnvloeden met heldere standpunten en keuzes:

    Eerst mensen, dan pas bakstenen. Kom lopende verplichtingen na, maar ga geen nieuwe aan. Houd het allemaal overzichtelijk en betaalbaar.

    Geen afwenteling van tekorten en bestuursfalen op de burger via de OZB.

    Betaalbare voorzieningen voor jong en oud i.p,v. de parkeergarage Isselwaarde

    Inspraak van de burger bij nieuwe grote projecten.

    Aanpak van de gemeentelijke bureaucratie.

Commentaar? Mee eens? Of juist niet? Wij horen het graag van u en serieuze bijdragen plaatsen we graag op deze site.

Coen Jeukens,
Jan Voorbij

U bent hier