h

Actiecomité "Stop de Herkeuringen" opgericht

28 april 2006

Actiecomité "Stop de Herkeuringen" opgericht

Om de stilte rond de herbeoordelingen van WAO-ers te doorbreken en te wijzen op de financiële slachting onder WAO-ers, is door een groot aantal landelijke belangenbehartigers het actiecomité "Stop de Herkeuringen" opgericht.

Van ruim 46.000 WAO-ers is na de herbeoordeling de uitkering verlaagd of ingetrokken. Dat is de helft van het aantal mensen dat tot nu toe de herbeoordeling heeft ondergaan. De groep die nu zonder WAO-uitkering zit is tweemaal zo groot als de groep met een verlaagde uitkering.

Deze mensen zijn radeloos. De regering stelt werk boven een uitkering. De werkelijkheid is dat van de herbeoordeelden slechts 3400 mensen een baan hebben gevonden.

Het overgrote deel van de WAO-ers zou dolgraag willen werken, maar hun gezondheidstoestand moet dat wel toelaten en werkgevers moeten bereid zijn om ze aan te nemen. Dat is niet zo. Daarom leiden de herbeoordelingen alleen maar tot slachtoffers.

De onrechtvaardige en onmenselijke herkeuringen moeten daarom stoppen.

Het actiecomité roept op tot een demonstratie op 17 mei van 12.00 tot 14.00 in Den Haag, zie voor info:
www.waotrefpunt.com

Aan de kamerleden zal een petitie worden aangeboden.

Omdat niet alleen de WAO-ers de dupe zijn van het beleid van het kabinet, maar ook de mensen die nu of in de toekomst aanspraak willen gaan maken op de per 1 januari 2006 aangenomen Wet WIA, roept het actiecomité ook gezond Nederland op mee te gaan. De gezonde van vandaag is de zieke van morgen!

Aanmelden om mee te gaan op de actiedag op 17 Mei in Den Haag via emailadres: proheadlimburg@gmail.com

U bent hier