h

Streep onder het verleden - hoezo?

23 maart 2006

Streep onder het verleden - hoezo?

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, lijkt de IJsselsteinse gemeenteraad vast van plan om weer precies zoals vier jaar geleden te beginnen. Drie sleutelfiguren uit het in 2004 “weggestuurde” college blijken door de raad aangesteld te zijn voor drie (al dan niet symbolisch) belangrijke functies. Het gaat om D66-voorman Kamminga en oud-wethouder Kwakkel (CDA), die ieder een raadscommissie mogen voorzitten, en om de fractievoorzitter van de VVD, Van Roo, die is aangwezen als plaatsvervangend raadsvoorzitter.

De grootste partij van de raad, zoals bekend de PvdA, heeft vanouds de eer een kandidaat voor deze laatste functie te mogen aandragen. Is het een teken aan de wand dat de PvdA met de VVD’er Van Roo op de proppen kwam (de collegeonderhandelingen zijn immers nog in volle gang)? PvdA-fractievoorzitter Ketting beweert dat het niet als een politieke zet gezien moet worden, maar juist als een poging om de woelige politieke situatie van de afgelopen periode af te sluiten. De verhoudingen zouden hiermee genormaliseerd worden. Bovendien beroept de PvdA zich op de Gemeentewet, die stelt dat in eerste instantie het langst zittende raadslid in aanmerking komt voor de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Toch lijkt dit meer een politiek gebaar te zijn dan de PvdA toe wil geven, of misschien zelf wel beseft. Het doet ons immers vermoeden dat de sociaal-democraten er werk van maken om weer goede vriendjes te worden met de andere grote partijen. Er was geen dringende noodzaak om het langst zittende raadslid te benoemen, aangezien Pape (ChristenUnie) de functie naar ieders tevredenheid bekleedde en er bovendien meer inhoud aan probeerde te geven. Het is uiterst jammer dat men niet de moed heeft gehad om deze lijn door te trekken.

Dat Kwakkel rond de verkiezingen weer ten tonele werd gevoerd door het CDA was al schaamteloos te noemen. Dat hij nu ook nog tot voorzitter van een commissie is gekozen, is ronduit onbegrijpelijk. We moeten niet vergeten dat het “oude” college niet voor niets is afgetreden en haar wanpresteren niet voor niets heeft moeten bekopen met tegenvallende resultaten tijdens de afgelopen verkiezingen.

Het klinkt allemaal reuze leuk en aardig: vergeven en vergeten, streep eronder en doorgaan! Toch kan ik me niet onttrekken aan het idee dat, alle plussen en minnen opgeteld en afgetrokken, uiteindelijk dezelfde poppetjes weer de hoofdrol spelen in de lokale poppenkast. Natuurlijk, het gaat om het beleid en niet om de poppetjes, maar, om maar in voetbaltermen te praten, moeten spelers die op het veld continu de fout in gaan niet eerst laten zien dat zij wel degelijk kunnen voetballen voordat de trainer hen de volgende keer opstelt?

Zeker, er valt veel te zeggen voor het maken van een nieuw begin, maar dat is niet hetzelfde als zonder meer de oude orde te herstellen. In dit geval lijkt er meer sprake te zijn van een herstart dan van een nieuwe start. Toegegeven, je kunt natuurlijk niet eeuwig blijven mokken en elkaar boos aankijken. Maar is er voldoende boete gedaan wanneer men, zoals Van Roo, beweert dat men in het najaar van 2004 de gifbeker “tot de bodem leeggedronken” heeft? Is anderhalf jaar in de oppositiebanken te hebben moeten doorbrengen genoeg om weer met open armen te worden ontvangen?

De gemeenteraad heeft gelijk als zij meent dat IJsselstein alleen maar baat heeft bij een stabiele politieke situatie. De raad heeft ook gelijk dat het vroeg of laat goed is om een streep te zetten onder het verleden. Het had echter van politieke moed en verantwoordelijkheid getuigd als de gemeenteraad had besloten om een echte dikke streep te zetten en om het deze maal, met het mandaat van de kiezer in de achterzak, volledig anders aan te pakken. De terugval op de “oude garde” is waarschijnlijk een goede manier om alle (grote) partijen weer gelukkig te maken en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Voorlopig blijkt er echter geen daadkracht uit, noch durf, noch het verlangen om een volledig nieuwe start te maken.

Wesly Mooij
SP IJsselstein

Bronnen:
AD/UN – Dichtbij (21-3-2006), blz. 6.
Zenderstreeknieuws (22-3-2006), blz. 1.

U bent hier